Jesteśmy firmą konsultingową oferujemy usługi w zakresie doradztwa i szkoleń związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemów Zarządzania zgodnych z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO/IEC 17025

Organizujemy Badania Biegłości z zakresu badań i pomiarów w środowisku pracy, wód przeznaczonych do spożycia, wód powierzchniowych, wód basenowych, emisji do środowiska oraz ścieków

Pomożemy Państwa laboratorium w zdobyciu certyfikatu akredytacji wydawanego przez Polskie Centrum Akredytacji

Nasze usługi dotyczą także doradztwa dla firm z branży chemicznej w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH, kart charakterystyki oraz CLP (GHS). Siłą naszej firmy są eksperci ją tworzący. To właśnie ich wiedza teoretyczna oraz doświadczenie praktyczne nabyte podczas wdrażania Systemów Zarządzania i doradztwa firmom z branży chemicznej stanowią solidny i trwały fundament naszej firmy

„Nieważna jest ilość wiadomości, lecz ich jakość.

Można wiedzieć bardzo wiele, nie wiedząc tego, co najpotrzebniejsze”

Lew Mikołajewicz Tołstoj


Najbliższe szkolenie

2016-09-27

Obowiązki dystrybutorów i producentów e-liquidów

Zapraszamy na szkolenie „Zmiana ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – wymagania i obowiązki dla … Czytaj dalej


2016-02-22

Szkolenia dla studentów i absolwentów

Szanowni Państwo zapraszamy na specjalny cykl szkoleń dedykowany studentom i absolwentom, którzy nie ukończyli 30 roku życia a chcą uzupełnić … Czytaj dalej


Aktualności

2016-02-05

Wdrożenie normy 16636:2015-03

Oferujemy usługi skierowane dla firm DDD świadczących usługi ochrony przed szkodnikami Więcej…


2012-11-13

Badania Biegłości 2016 – NOWOŚĆ

28 listopada organizujemy II rundę  Badań Biegłości z zakresu pobierania i analizy próbek wody basenowej więcej