Jesteśmy firmą konsultingową oferujemy usługi w zakresie doradztwa i szkoleń związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemów Zarządzania zgodnych z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO/IEC 17025

Organizujemy Badania Biegłości z zakresu badań i pomiarów w środowisku pracy, wód przeznaczonych do spożycia, wód powierzchniowych, wód basenowych, emisji do środowiska oraz ścieków

Pomożemy Państwa laboratorium w zdobyciu certyfikatu akredytacji wydawanego przez Polskie Centrum Akredytacji

Nasze usługi dotyczą także doradztwa dla firm z branży chemicznej w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH, kart charakterystyki oraz CLP (GHS). Siłą naszej firmy są eksperci ją tworzący. To właśnie ich wiedza teoretyczna oraz doświadczenie praktyczne nabyte podczas wdrażania Systemów Zarządzania i doradztwa firmom z branży chemicznej stanowią solidny i trwały fundament naszej firmy

„Nieważna jest ilość wiadomości, lecz ich jakość.

Można wiedzieć bardzo wiele, nie wiedząc tego, co najpotrzebniejsze”

Lew Mikołajewicz Tołstoj


Najbliższe szkolenie

2017-03-31

Lab Academy – NOWOŚĆ!

Firma Doradcza ISOTOP s.c. we współpracy z BNT-SIGMA zapraszają na cykl szkoleń w ramach programu doskonalenia kompetencji technicznych pracowników laboratoriów badawczych … Czytaj dalej


2017-02-28

DAB-10

Zapraszamy na szkolenie „DAB-10 – Akredytacja Laboratoriów badawczych- dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne”, które odbędzie się 7 kwietnia w … Czytaj dalej


Aktualności

2017-02-28

Zawiesiny łatwoopadające w ściekach

W marcu organizujemy I rundę Badań Biegłości z Oznaczanie zawiesin łatwoopadających w ściekach Dodatkowo jest możliwość oznaczanie chlorków metodą Mohra. Karta … Czytaj dalej


2017-02-28

Wydatek energetyczny metodą tabelaryczną – NOWOŚĆ!

19 kwietnia 2017 roku organizujemy I rundę Badań Biegłości z zakresu wyznaczania wydatku energetycznego metodą tabelaryczną.