Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Badań Biegłości

 

Jako organizator Badań Biegłości posiadamy wdrożony i akredytowany przez PCA (PT 006) system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Polityka Jakości

Polityka Bezstronności

Szanowni Państwo zapraszamy serdecznie do wypełnienia ankiety dotyczącej Badań Biegłości – ANKIETA

Jeśli w zaprezentowanej ofercie nie ma programu Badań Biegłości, którym byliby Państwo zainteresowani bardzo prosimy o kontakt.

Zespół Firmy Doradczej ISOTOP s.c.

Termin
Zakres Badań Biegłości / runda Badań Biegłości / symbol
Miejsce Badań Biegłości
Dokumenty do pobrania
Status
STYCZEŃ 2018
ŚRODOWISKO PRACY
18.01.2018
Oznaczanie stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, NO, NO2)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
styczeń
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
styczeń
NOWOŚĆ

Wyznaczanie wydatku energetycznego metodą tabelaryczną
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
LUTY 2018
ŚRODOWISKO PRACY
ZMIANA TERMINU 08.02.2018Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.02.2018
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.02.2018
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
23.02.2018
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
luty
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
luty
NOWOŚĆ
Oznaczanie metali (ołów, Pb) na filtrach
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
13.02.2018
Pobieranie i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
luty
Analiza fizykochemiczna wody (pH, przewodność elektryczna właściwa, chlorki, barwa)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
luty
NOWOŚĆ
Oznaczanie zawiesin łatwoopadających w ściekach
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
MARZEC 2018
ŚRODOWISKO PRACY
07.03.2018
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
07.03.2018
Wyznaczania wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc na stanowiskach pracy
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
12.03.2018
NOWOŚĆ
Pomiary oświetlenia awaryjnego
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
ZMIANA TERMINU
22.03.2018
Oznaczanie stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, NO, NO2)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
marzec
NOWOŚĆ
Oznaczanie respirabilnej krystalicznej krzemionki (RKK) kwarc i krystobalit
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
marzec
Oznaczanie związków fluoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
marzec
NOWOŚĆ

Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
marzec
Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
BADANIA ŚRODOWISKOWE
marzec
Oznaczanie masy filtrów mierniczych stosowanych do oceny stężenia pyłu w gazach odlotowych
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
KWIECIEŃ 2018
ŚRODOWISKO PRACY
11.04.2018
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
12.04.2018
Oznaczanie stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, NO, NO2)
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
18.04.2018
NOWOŚĆ
Oznaczanie czynników chemicznych metodą na płuczki (NO, NO2)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
kwiecień
Oznaczanie metali (Fe, Mn) na filtrach
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
BADANIA ŚRODOWISKOWE
24.04.2018
Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
26.04.2018
Pomiary hałasu komunikacyjnego
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA
16.04.2018
Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia (analiza fizykochemiczna)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
MAJ 2018
ŚRODOWISKO PRACY
10.05.2018
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
11.05.2018
Pomiary hałasuna stanowiskach pracy
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.05.2018
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
maj
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
maj
Oznaczanie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
maj
Oznaczanie siarkowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
maj
znaczanie stężenia liczbowego respirabilnych włókien azbestu na stanowiskach pracy metodą mikroskopii optycznej
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA
maj
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (zapach, smak)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
CZERWIEC 2018
ŚRODOWISKO PRACY
05.06.2018
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
RADOM
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
05.06.2018
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy
RADOM
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
06.06.2018
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
RADOM
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
06.06.2018
Oznaczanie stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, NO, NO2)
RADOM
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
12.06.2018
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
czerwiec
Oznaczanie stężenia liczbowego respirabilnych włókien azbestu na stanowiskach pracy metodą mikroskopii optycznej
runda wysyłkowa
Dokumenty w przygotowaniu
Trwa nabór
WODA
13.06.2018
Pobieranie i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
KRYMINALISTYKA
czerwiec
NOWOŚĆ

Identyfikacja daktyloskopijna (odwzorowania linii papilarnych palców i dłoni oraz stóp)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

Serdecznie zapraszamy

Zespół Firmy Doradczej ISOTOP s.c.