Archiwum zrealizowanych Badań Biegłości/Porównań Międzylaboratoryjnych

Jako Organizator Badań Biegłości posiadamy bogate doświadczenie w zakresie współorganizowania Porównań Międzylaboratoryjnych oraz organizacji Badań Biegłości.

Porównania Międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy we wnętrzach, Runda I, Gdynia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Powietrza, kwiecień 2008.
Porównanie Międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania zapachu w wodach, Runda I, Gdynia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Wody, czerwiec 2008.
Porównania Międzylaboratoryjne pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, Runda II, Gdynia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Powietrza, wrzesień 2009.
Porównanie międzylaboratoryjne oznaczania fluorków, mętności oraz indeksu nadmanganianowego w wodzie, Runda I, Gdynia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Wody, styczeń 2010.
Porównania Międzylaboratoryjne pomiarów pyłu całkowitego na stanowiskach pracy, Runda I, Gdynia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Powietrza, marzec 2010.
Porównania Międzylaboratoryjne pomiarów pyłu całkowitego i respirabilnego na stanowiskach pracy, Runda II, Gdynia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Powietrza, lipiec 2010.
Porównania Międzylaboratoryjne pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy, Runda I, Gdynia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Powietrza, październik, 2010.
Porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania pyłów w środowiska pracy, Runda I, Gdańsk, Gdańska Stocznia „REMONTOWA” S.A., lipiec, 2011.
Porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, Runda I, Gdańsk, Gdańska Stocznia „REMONTOWA” S.A., 24 styczeń 2012.
Porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania pyłów w środowisku pracy, Runda II, Gdańsk, Gdańska Stocznia „REMONTOWA” S.A., luty - kwiecień 2012.
Porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, Runda II, Gdańsk, Gdańska Stocznia „REMONTOWA” S.A., 17 kwietnia 2012.
Porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów hałasu ustalonego oraz hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy, Runda I, Gdańsk, Gdańska Stocznia „REMONTOWA” S.A., 18 kwietnia 2012.
Porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania pyłów w środowisku pracy Gdańsk, luty - kwiecień 2012, Runda II, Gdańsk, Gdańska Stocznia „REMONTOWA” S.A., lipiec - sierpień 2012.
Porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki, żelaza i manganu w pyle spawalniczym, Runda I, Gdańsk, Gdańska Stocznia „REMONTOWA” S.A., lipiec - wrzesień 2012.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, Runda III, Gdańsk, ISOTOP s.c., 30 sierpnia 2012.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów środowiska cieplnego umiarkowanego i gorącego, Runda I, Konin, ISOTOP s.c., 18 października 2012.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania pyłów w środowisku pracy, Runda IV, Gdańsk, ISOTOP s.c., listopad 2012 - luty 2013.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie, Runda II, Inowrocław, ISOTOP s.c., 23 listopada 2012.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, Runda IV, Gdańsk, ISOTOP s.c., 14 luty 2013.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy, Runda II, Gdańsk, ISOTOP s.c., 15 luty 2013.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004, Runda I, Gdynia, ISOTOP s.c., 23 kwietnia 2013.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, Runda V, Katowice, ISOTOP s.c., 20 maja 2013.
Badania Biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne z analizy wagowej pyłów, Runda V, Gdańsk, ISOTOP s.c., kwiecień - czerwiec 2013.
Badania Biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki (WKK), żelaza i manganu w pyle spawalniczym, Runda II, Gdańsk, ISOTOP s.c., maj - czerwiec 2013.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania chlorowodoru na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną z pobieraniem próbek do płuczek, Runda I, Konin, ISOTOP s.c., 11 czerwca 2013.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego, Runda II, Konin, ISOTOP s.c., 27 września 2013.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, Runda VI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 8 października 2013.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy, Runda III, Gdańsk, ISOTOP s.c., 9 października 2013.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny narażenia na pyły występujące w środowisku pracy (pobieranie próbek powietrza oraz analiza wagowa pyłów), Runda VI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 18-19 października 2013.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie, Runda III, Inowrocław, ISOTOP s.c., 25 październik 2013.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, Runda VI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 11 grudnia 2013.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów wydatku energetycznego, Runda I, Gdańsk, ISOTOP s.c., 16 grudnia 2013.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) oraz metali (Fe, Mn) w próbce pyłu spawalniczego – Runda III, Gdańsk, ISOTOP s.c., styczeń-luty 2014
Porównania Międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania ditlenku azotu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną, Runda I, Szczecin, 11-30 kwietnia 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny narażenia na pyły występujące w środowisku pracy (pobieranie próbek powietrza oraz analiza wagowa pyłów) - Runda VII,Gdańsk, ISOTOP s.c., 24-25 kwietnia 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – Runda VIII, Gdańsk - Hotel DAL, ISOTOP s.c., 8 maja 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy – Runda IV, Gdańsk, ISOTOP s.c., 9 maja 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 – Runda II, Gdynia, ISOTOP s.c., 13 maja 2014
Badania Biegłości z zakresu oznaczania pH, lepkości i gęstości w płynie do prania, płukania oraz w odplamiaczu, PM-RB runda I, 25-28 sierpnia 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy – Runda V, Gdańsk, ISOTOP s.c., 5 września 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego – Runda III, Konin, ISOTOP s.c., 30 września 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) oraz metali (Fe, Mn) w próbce pyłu spawalniczego – Runda IV, Gdańsk, ISOTOP s.c., listopad 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (pobieranie próbek powietrza) - Runda VIII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 29 października 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie - Runda IV, Toruń, ISOTOP s.c., 5 listopada 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - Runda IX, Gdańsk - Hotel DAL, ISOTOP s.c., 18 listopada 2014
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) próbce pyłu spawalniczego – Runda V, Gdańsk, ISOTOP s.c., marzec 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) - Runda IX, Gdańsk, ISOTOP s.c., marzec-kwiecień 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (pobór i oznaczanie) - Runda IX, Gdańsk, ISOTOP s.c., 24 kwietnia 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) - Runda X, Gdańsk, ISOTOP s.c., kwiecień - maj 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 - Runda III, Gdańsk, ISOTOP s.c., 19 maja 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy - Runda VI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 11 czerwca 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - Runda X, Gdańsk, ISOTOP s.c., 12 czerwca 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) - Runda II, ISOTOP s.c.
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) w próbce pyłu spawalniczego - Runda VI, ISOTOP s.c., 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania metali (Fe, Mn) w próbce pyłu spawalniczego - Runda V, ISOTOP s.c., 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) - Runda XI, ISOTOP s.c., 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji) - Runda I, ISOTOP s.c., Gdańsk, 11 września 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (pobór i oznaczanie) - Runda X, Gdańsk, ISOTOP s.c., 29 września 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania związków fluoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) - Runda I, ISOTOP s.c., październik-listopad 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania chlorowodoru na stanowiskach pracy - Runda II, ISOTOP s.c., październik-listopad 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimatu) - Runda IV, Gdańsk, ISOTOP s.c., 23 października 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów wydatku energetycznego - Runda II, Gdańsk, ISOTOP s.c., 23 października 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy - Runda VII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 17 listopada 2015
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - Runda XI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 17 listopada 2015
Badania Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 - Runda IV, Gdańsk, ISOTOP s.c., 9 luty 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy - Runda IX, Gdańsk, ISOTOP s.c., 17 lutego 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy Runda XI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 18 lutego 2016
Badania Biegłości z zakresu oznaczania wybranych parametrów w estrach metylowych kwasów tłuszczowych - FAME (gęstość, temperatura zablokowania zimnego filtru – CFPP, całkowita zawartość zanieczyszczeń, woda) - Runda I, luty 2016
Badania Biegłości z zakresu analizy fizykochemicznej wody (pH, przewodność elektryczna właściwa) - Runda I , luty 2016
Badania Biegłości z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) w próbce pyłu spawalniczego - Runda V, luty 2016
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) - Runda XII, ISOTOP s.c., luty - maj 2016
Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie – runda VI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 16 marca 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego – runda V, Kraków, ISOTOP s.c., 21 marca 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów wydatku energetycznego - Runda III, Kraków, ISOTOP s.c., 21 marca 2016
Badania Biegłości z zakresu wyznaczania poziomów mocy akustycznej- runda I, Gdańsk, ISOTOP s.c., 15 kwietnia 2016
Badania Biegłości z zakresu oznaczania ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda III, kwiecień 2016
Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) - Runda XIII, ISOTOP s.c., maj - lipiec 2016
Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – runda XI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 13 maja 2016
Badania Biegłości z zakresu oznaczania ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda I, czerwiec 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - Runda XIII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 9 czerwca 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy – IX, Kraków, ISOTOP s.c., 17 czerwca 2016
Badania Biegłości z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) w próbce pyłu spawalniczego - Runda VIII, wrzesień 2016
Badania Biegłości z zakresu oznaczania metali (Fe, Mn) w próbce pyłu spawalniczego - Runda VII, wrzesień 2016
Badania Biegłości z zakresu pobierania i analizy wody basenowej - runda I, Gdańsk, ISOTOP s.c., 13 września 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego – runda VI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 16 września 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów wydatku energetycznego - Runda IV, Gdańsk, ISOTOP s.c., 16 września 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 - Runda V, Kraków, ISOTOP s.c., 29 września 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy - Runda XI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 20 października 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy Runda XIII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 20 października 2016
Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji) - Runda II, ISOTOP s.c., Gdańsk, 4 listopada 2016
Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) – runda XII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 22-23 listopada 2016
Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie – runda VII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 22 listopada 2016
Badania Biegłości z zakresu pobierania i analizy wody basenowej - runda II, Gdańsk, ISOTOP s.c., 28 listopada 2016
Badania Biegłości z zakresu ceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie), runda XIII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 1 lutego 2017
Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy, runda XI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 16 lutego 2017
Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy Runda XIV, Gdańsk, ISOTOP s.c., 16 lutego 2017
Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa), runda XVI,styczeń - maj, ISOTOP s.c.
Badania Biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego - runda VII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 9 marca 2017
Badania Biegłości z zakresu oznaczania ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) - runda IV, runda wysyłkowa, ISOTOP s.c.
Badania Biegłości z zakresu oznaczania dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) - runda I, runda wysyłkowa, Gdańsk, ISOTOP s.c.
Badania Biegłości z zakresu pobierania i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) - runda III, Gdańsk, ISOTOP s.c., 14 marca 2017
Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, CO2, NO, NO2) - runda VIII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 6 kwietnia 2017
Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji) - runda III, Gdańsk, ISOTOP s.c., 20 kwietnia 2017
Badania Biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 - Runda VI, Gdańsk, ISOTOP s.c., 27 kwietnia 2017
Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa), runda XVII,marzec - lipiec, ISOTOP s.c.
Badania Biegłości z zakresu oznaczania metali w próbce pyłu spawalniczego (żelazo, mangan) - runda VIII, kwiecień 2017, ISOTOP s.c.
Badania Biegłości z zakresu oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) w próbce pyłu spawalniczego - runda IX, kwiecień 2017, ISOTOP s.c.
Badania Biegłości z zakresu wyznaczania wydatku energetycznego metodą tabelaryczną - runda I, kwiecień 2017, ISOTOP s.c.
Badania Biegłości z zakresu ceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie), runda XIV, Gdańsk, ISOTOP s.c., 18 maja 2017
Badania Biegłości z zakresu oceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa), runda XVIII,maj - sierpień, ISOTOP s.c.
Badania Biegłości z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy Runda XV, Gdańsk, ISOTOP s.c., 31 maja 2017
Badania Biegłości z zakresu pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy, runda XII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 1 czerwca 2017
Badania Biegłości z zakresu oznaczania chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) - runda III, czerwiec 2017, ISOTOP s.c.
Badania Biegłości z zakresu oznaczania związków fluoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) - runda II, czerwiec 2017, ISOTOP s.c.
Badania Biegłości z zakresu pobierania i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) - runda IV, czerwiec, ISOTOP s.c.
Badania Biegłości z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, CO2, NO, NO2) - runda IX, Kraków, ISOTOP s.c., 13 września 2017
Badania Biegłości z zakresu ceny narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie), runda XV, Kraków, ISOTOP s.c., 14 września 2017
Badania Biegłości z zakresu pomiarów środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego - runda VIII, Gdańsk, ISOTOP s.c., 27 września 2017
Badania Biegłości z zakresu pomiarów wydatku energetycznego - Runda V, Gdańsk, ISOTOP s.c., 27 września 2017

Wkrótce kolejne wpisy. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaufanie i zapraszamy na kolejne rundy.