Atesty PZH

Atest higieniczny wydawany jest na podstawie dokumentów i ekspertyz obejmujących:

   • deklarowany skład chemiczny materiałów i wyrobów (skład recepturowy wyrobów jest objęty tajemnicą służbową przez jednostkę atestującą)
   • formy użytkowe wyrobów i ich opisy techniczne, zakresy i sposoby ich stosowania w praktyce
   • wyniki badań oddziaływania na środowisko, w którym mają być zastosowane – zakres wymaganych badań wyrobów ustala każdorazowo jednostka atestująca

Atestacji podlegają:

   • materiały wykończeniowe i wyroby budowlane
   • wyroby branży motoryzacyjnej
   • materiały i wyroby stosowane w środowisku domowym, w obiektach użyteczności publicznej, zakładach usługowych, itp.
   • materiały, powłoki, wyroby i urządzenia służące do uzdatniania, magazynowania i przesyłania wody przeznaczonej do spożycia, wody użytkowej, grzewczej, przepływowej i technologicznej, powłoki i preparaty antykorozyjne
   • preparaty służące do uzdatniania i dezynfekcji i wody
   • filtry i inne urządzenia służące do doczyszczania wody wodociągowej
   • nowe urządzenia i technologie stosowane do uzdatniania wody, uzdatniania i dezynfekcji wody w basenach kąpielowych, zabezpieczania i stabilizowania wody w zbiornikach ogrodowych, zabezpieczenia gleby i wody przed odciekami z wysypisk i budowli drogowych
   • materiały i preparaty służące do remediacji gleby i wody
   • preparaty bakteryjne i enzymatyczne do rozkładu związków organicznych w ściekach, wysypiskach śmieci, itp.
   • preparaty sanityzujące i dezodoryzujące stosowane w gospodarce komunalnej, preparaty stosowane w technologiach przemysłowych
   • wyroby i urządzenia stosowane w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych
   • armatury i wyposażenie sanitarne i rehabilitacyjne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej