Dla studentów: Auditor wewnętrzny ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym

Miejsce i termin szkolenia:
Gdańsk, 21 października 2017

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do studentów i doktorantów, którzy w przyszłości chcą pracować w laboratorium badawczym oraz osób chcących poszerzyć swoje umiejętności z zakresu auditowania zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025.

Osiągane korzyści:
Po ukończonym szkoleniu uczestnicy uzyskają wskazówki dotyczące prowadzenia auditów w laboratoriach badawczych zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025.

Program szkolenia:

 • Interpretacja wymagań punktów 4 i 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Wytyczne wynikające z normy PN-EN ISO 19011 dotyczące auditowania systemów zarządzania
 • Omówienie wymagań Polityk PCA
 • Procedura auditów wewnętrznych i roczny program auditów
 • Przygotowanie rocznego programu auditów dla laboratorium
 • Działania auditowe:
  • Inicjowanie auditu przez Kierownika ds. jakości
  • Przygotowanie auditu przez auditorów
  • Opracowanie listy pytań kontrolnych i planu auditu
  • Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
  • Spotkanie otwierające (symulacja) (ćwiczenie praktyczne)
  • Zbieranie informacji – prowadzenie rozmów, obserwacji i zapisów
  • Opracowanie i weryfikowanie ustaleń z auditu oraz przygotowanie wniosków
   z auditu (spotkanie zespołu auditorów)
  • Dokumentowanie niezgodności (ćwiczenie praktyczne)
 • Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu. Zakończenie auditu
 • Test

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 21.10.2017
Rozpoczęcie szkolenia:
godz. 9:00, 21.10.2017 (sobota)
Zakończenie szkolenia:
godz. 16:00, 21.10.2017 (sobota)
Czas trwania szkolenia:
 7 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 240 zł brutto*
* Cena obowiązuje po okazaniu ważnej legitymacji

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, certyfikat w języku polskim i angielskim.

Cena nie zawiera noclegu.

Trener: dr Sławomir Piliszek – Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Ochrona Środowiska. Certyfikowany przez PCBC S.A. Auditor Systemu Zarządzania w Laboratorium. Na co dzień zajmuje się doradztwem i szkoleniami w Firmie Doradczej ISOTOP s.c.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem 

 

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

 

POWRÓT