Dla studentów: Auditor wewnętrzny REACH

Miejsce i termin szkolenia:
Gdańsk, 9 grudnia 2017

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do osób, które w przyszłości pragną być odpowiedzialne za spełnienie w organizacji wymagań zawartych w rozporządzeniu REACH w połączeniu z prawidłowo stosowanym procesem auditowania.

Osiągane korzyści:
Po ukończonym szkoleniu uczestnicy uzyskają wskazówki dotyczące prowadzenia oceny w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu REACH. Jest to szczególnie istotne ze względu na to, że przepisy wskazują również sankcje kary grzywny jak i pozbawienia wolności, w przypadku nie spełnienia obowiązków nałożonych rozporządzeniem. Zdobyta wiedza pozwoli na uniknięcie ich i działanie organizacji w granicach obowiązującego prawa.

Program szkolenia:

 • Wymagania rozporządzenia REACH w odniesieniu do producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów substancji chemicznych, ich mieszanin oraz wyrobów
  • wstęp do wymagań rozporządzenia REACH
  • procedura rejestracji substancji
  • procedura udzielania zezwoleń
  • zakazy i ograniczenia
  • przekazywanie informacji wzdłuż łańcucha dostaw
 • Wytyczne dotyczące auditowania zgodnie z ISO 19011
  • definicje i terminy
  • zasady auditowania
  • zarządzanie programem auditów wewnętrznych
  • działania auditowe
  • kompetencje i ocena auditorów wewnętrznych
 • Praktyczne aspekty procesu auditowania
  • definiowanie oraz opisywanie niezgodności
  • podejmowanie działań korygujących
  • zajęcia praktyczne z zakresu realizacji auditów
 • Test

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 09.12.2017
Rozpoczęcie szkolenia:
godz. 9:00, 09.12.2017 (sobota)
Zakończenie szkolenia:
godz. 16:00, 09.12.2017 (sobota)
Czas trwania szkolenia:
 7 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 240 zł brutto*
* Cena obowiązuje po okazaniu ważnej legitymacji

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, certyfikat w języku polskim i angielskim.

Cena nie zawiera noclegu.

Trener: dr Sławomir Piliszek – Specjalista ds. REACH i CLP. Certyfikowany przez PCBC S.A. Auditor Systemu Zarządzania w Laboratorium. Auditor posiadający wieloletnie praktyczne doświadczenie dotyczące auditowania firm chemicznych z zakresu wymagań rozporządzenia REACH, CLP, oznakowania i stosowania chemikaliów.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem 

 

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

 

POWRÓT