Harmonogram Badań Biegłości

Klauzula informacyjna RODO

Termin
Zakres Badań Biegłości / runda Badań Biegłości
Miejsce Badań Biegłości
Dokumenty do pobrania
Status
MARZEC
ŚRODOWISKO PRACY
18.03.2020

przeniesione na 16.06.2020
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zamknięty
18.03.2020

przeniesione na 16.06.2020
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zamknięty
19.03.2020 przeniesione na 21.05.2020
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zamknięty
19.03.2020 przeniesione na 21.05.2020
Oznaczanie stężenia gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zamknięty
BADANIA ŚRODOWISKOWE
27.03.2020

przeniesione na 13.05.2020
Pomiary hałasu komunikacyjnego
Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program
Nabór zamknięty
27.03.2020

przeniesione na 13.05.2020
Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)
Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program
Nabór zamknięty
KWIECIEŃ 2020
ŚRODOWISKO PRACY
01.04.2020
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa odbywa się bez zmian
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
07.04.2020
Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa odbywa się bez zmian
Karta zgłoszenia

Program
W trakcie realizacji
08.04.2020

przeniesiono na 05.05.2020
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa odbywa się bez zmian
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
15.04.2020

przeniesione na 15.06.2020
Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)
Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
15.04.2020

przeniesione na 13.05.2020
Pomiary hałasu komunikacyjnego
Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
16.04.2020

przeniesione na 13.05.2020
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)
Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
16.04.2020

przeniesione na 16.06.2020
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc
Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
17.04.2020

przeniesiono na 21.05.2020
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
17.04.2020

przeniesiono na 21.05.2020
Oznaczanie stężenia gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
21.04.2020
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
21.04.2020
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.04.2020
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
23.04.2020
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
01.04.2020

Przeniesione na 07.05.2020
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
MAJ 2020
ŚRODOWISKO PRACY
05.05.2020 - wysyłka

07.05.2020 - analiza
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
13.05.2020
Pomiary oświetlenia awaryjnego
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
13.05.2020
Pomiary hałasu komunikacyjnego
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
13.05.2020
Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
14.05.2020
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
20.05.2020
Oznaczanie metali (Fe, Mn) na filtrach
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
20.05.2020
Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
21.05.2020
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
21.05.2020
Oznaczanie stężenia gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
26.05.2020
Oznaczenie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit), runda wysyłkowa
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
07.05.2020
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
27.05.2020
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
CZERWIEC 2020
ŚRODOWISKO PRACY
01.06.2020
Pomiary z zakresu oznaczania zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
04.06.2020
Oznaczanie czynników chemicznych (aceton) na rurkach z sorbentem
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.06.2020
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.06.2020
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.06.2020
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
18.06.2020
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
24.06.2020
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
03.06.2020
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
LIPIEC 2020
ŚRODOWISKO PRACY
07.07.2020
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
08.07.2020
Oznaczenie ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.07.2020
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.07.2020
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.07.2020
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.07.2020
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.07.2020
Oznaczanie stężenia gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
SIERPIEŃ 2020
ŚRODOWISKO PRACY
25.08.2020
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Wrocław
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
25.08.2020
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Wrocław
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
26.08.2020
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Wrocław
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
26.08.2020
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Wrocław
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
26-27.08.2020
Pomiary hałasu komunikacyjnego
Wrocław
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
26-27.08.2020
Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)
Wrocław
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WRZESIEŃ 2020
ŚRODOWISKO PRACY
09.09.2020
Oznaczanie fluorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.09.2020
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.09.2020
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
29.09.2020
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
08.09.2020
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.09.2020
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
PAŹDZIERNIK 2020
ŚRODOWISKO PRACY
08.10.2020
Oznaczenie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit), runda wysyłkowa
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
14.10.2020
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.10.2020
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.10.2020
Oznaczanie stężenia gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.10.2020
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.10.2020
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
27.10.2020
Oznaczanie czynników chemicznych (aceton) na rurkach z sorbentem
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
BADANIA ŚRODOWISKOWE
07.10.2020
Pomiary hałasu komunikacyjnego
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
07.10.2020
Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
LISTOPAD 2020
ŚRODOWISKO PRACY
05.11.2020
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
06.11.2020
Pomiary oświetlenia awaryjnego
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.11.2020
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
18.11.2020
Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
26.11.2020
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
24.11.2020
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
GRUDZIEŃ 2020
ŚRODOWISKO PRACY
08.12.2020
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.12.2020
Pomiary środowiska cieplnego zimnego (mikroklimat zimny)
Gdańsk
Możesz skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
09.12.2020
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór