Harmonogram Badań Biegłości

Klauzula informacyjna RODO

Certyfikat akredytacji organizatora badań biegłości (PT 006)

Zakres akredytacji organizatora badań biegłości (PT 006)

Do odwołania (pomimo zapisów w kartach zgłoszenia) nie wystawiamy faktur pro-forma. Uczestniczące laboratorium podczas badań biegłości otrzyma fakturę terminową na badaniach biegłości lub wraz z przesłaną próbką.

Badania Biegłości 2022
Termin
Zakres Badań Biegłości / runda Badań Biegłości
Miejsce Badań Biegłości
Dokumenty do pobrania
Status
PAŹDZIERNIK 2022
ŚRODOWISKO PRACY
17.10.2022
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Runda w trakcie realizacji
24.10.2022
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Runda odbędzie się. Nabór zamknięty
24.10.2022
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Runda odbędzie się. Ostatnie wolne miejsca
25.10.2022
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Runda odbędzie się. Ostatnie wolne miejsca
25.10.2022
Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Runda przeniesiona na 15.12.2022
26.10.2022
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Runda odbędzie się. Nabór zamknięty
26.10.2022
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Runda przeniesiona na 14.12.2022
27.10.2022
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Runda odbędzie się. Nabór zamknięty
27.10.2022
Pomiary mocy akustycznej*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
28.10.2022
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Runda odbędzie się. Ostatnie wolne miejsca
LISTOPAD 2022
ŚRODOWISKO PRACY
16.11.2022
Oznaczenie zawartości metali na filtrach w środowisku pracy (żelazo, mangan)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.11.2022
Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.11.2022
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.11.2022
Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
GRUDZIEŃ 2022
ŚRODOWISKO PRACY
07.12.2022
Oznaczanie czynników chemicznych (aceton) na rurkach z sorbentem*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
07.12.2022
Oznaczanie fluorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
07.12.2022
Oznaczenie ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
14.12.2022
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.12.2022
Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.12.2022
Pomiary hałasu komunikacyjnego*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.12.2022
Pomiary hałasu komunalnego*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
19.12.2022
Pomiary środowiska cieplnego zimnego (mikroklimat)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
14.12.2022
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.12.2022
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

*Badania biegłości realizowane poza posiadanym zakresem akredytacji (PT 006), spełniając wymagania nałożone przez politykę DA-05, punkt 3.10. Posiadamy akredytowany przez PCA system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Posiadamy doświadczenie w organizacji badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych od 2008 roku. W 2022 roku zorganizowaliśmy 400 rundę badań biegłości