Harmonogram Badań Biegłości

Termin
Zakres Badań Biegłości / runda Badań Biegłości / symbol
Miejsce Badań Biegłości
Dokumenty do pobrania
Status
LUTY 2019
ŚRODOWISKO PRACY
13.02.2019
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Rekrutacja zamknięta. Zapraszamy na kolejną rundę w marcu
20.02.2019
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
21.02.2019
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
21.02.2019
Oznaczanie stężenia gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
21.02.2019
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
26.02.2019
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
27.02.2019
Oznaczanie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc i krystobalit)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
28.02.2019
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA
20.02.2019
Analiza fizykochemiczna wody (pH, przewodność właściwa elektryczna, chlorki, barwa)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
28.02.2019
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
MARZEC 2019
ŚRODOWISKO PRACY
01.03.2019
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
06.03.2019
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
06.03.2019
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
12.03.2019
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
12.03.2019
Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
19.03.2019
Oznaczanie związków fluoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
26.03.2019
Oznaczanie czynników chemicznych (aceton) na rurkach z sorbentem
runda wysyłkowa
Dokumenty w przygotowaniu
Trwa nabór
BADANIA ŚRODOWISKOWE
07.03.2019
Pomiary hałasu komunikacyjnego
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
07.03.2019
Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
27.03.2019
Oznaczanie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc i krystobalit)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
19.03.2019
Oznaczenie zawiesin łatwoopadających w ściekach oraz chlorków metodą Mohra
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
KWIECIEŃ 2019
ŚRODOWISKO PRACY
09.04.2019
Oznaczanie siarkowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
10.04.2019
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
10.04.2019
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
11.04.2019
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
12.04.2019
Pomiary oświetlenia awaryjnego
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA
25.04.2019
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
MAJ 2019
ŚRODOWISKO PRACY
07.05.2019
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
14.05.2019
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
RADOM
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
14.05.2019
Oznaczanie stężenia gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie
RADOM
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
14.05.2019
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
RADOM
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.05.2019
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego
RADOM
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.05.2019
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc
RADOM
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.05.2019
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym
RADOM
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.05.2019
Oznaczanie metali (Fe, Mn) na filtrach
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.05.2019
Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.05.2019
Oznaczanie ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
CZERWIEC 2019
ŚRODOWISKO PRACY
05.06.2019
Oznaczanie metali (Ni, Cd) na filtrach
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
11.06.2019
Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
11.06.2019
Oznaczanie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc i krystobalit)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.06.2019
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
18.06.2019
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
19.06.2019
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA
05.06.2019
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
11.06.2019
Analiza fizykochemiczna wody (pH, przewodność właściwa elektryczna, chlorki, barwa)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
LIPIEC 2019
ŚRODOWISKO PRACY
16.07.2019
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
BIELSKO BIAŁA
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.07.2019
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
BIELSKO BIAŁA
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.07.2019
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
BIELSKO BIAŁA
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.07.2019
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
BIELSKO BIAŁA
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.07.2019
Oznaczanie stężenia gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie
BIELSKO BIAŁA
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór