Harmonogram Badań Biegłości

Klauzula informacyjna RODO

Certyfikat akredytacji organizatora badań biegłości (PT 006)

Zakres akredytacji organizatora badań biegłości (PT 006)

Badania Biegłości 2021

Termin
Zakres Badań Biegłości / runda Badań Biegłości
Miejsce Badań Biegłości
Dokumenty do pobrania
Status
LUTY 2021
ŚRODOWISKO PRACY
01.02.2021
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zakończony
10.02.2021
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zakończony
16.02.2021
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zakończony
17.02.2021
Pomiary oświetlenia awaryjnego*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zakończony
17.02.2021
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.02.2021
Pomiary środowiska cieplnego zimnego (mikroklimat zimny)*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
24.02.2021
Oznaczenie ditlenku siarkina stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
25.02.2021
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
25.02.2021
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
26.02.2021
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
10.02.2021
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zakończony
24.02.2021
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
BADANIA ŚRODOWISKOWE
15.02.2021
Pomiary hałasu komunikacyjnego*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.02.2021
Pomiary hałasu komunalnego (hałas od urządzeń wyposażenia technicznego) i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.02.2021
Pomiary mocy akustycznej*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
MARZEC 2021
ŚRODOWISKO PRACY
03.03.2021
Oznaczenie zawartości metali na filtrach w środowisku pracy (żelazo, mangan)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
08.03.2021
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
10.03.2021
Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
10.03.2021
Pomiary z zakresu oznaczania zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.03.2021
Oznaczenie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.03.2021
Oznaczanie fluorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.03.2021
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Wrocław
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.03.2021
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Wrocław
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
23.03.2021
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Wrocław
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
24.03.2021
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Wrocław
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
24.03.2021
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Wrocław
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
25.03.2021
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Wrocław
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
26.03.2021
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Wrocław
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
04.03.2021
Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw A (pH, przewodność elektryczna właściwa, barwa, mętność)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
11.03.2021
Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw B (glin, magnez, mangan, twardość, żelazo)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
18.03.2021
Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw C (azotany, azotyny, chlorki, jon amonu, siarczany)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
BADANIA ŚRODOWISKOWE
08.03.2021
Oznaczanie masy filtrów mierniczych stosowanych do oceny stężenia pyłu w gazach odlotowych (emisja)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
KWIECIEŃ 2021
ŚRODOWISKO PRACY
14.04.2021
Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
14.04.2021
Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
BADANIA ŚRODOWISKOWE
Trwa nabór
09.04.2021
Pomiary wydajności wentylacji
Runda wysyłkowa
Możesz skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy
Trwa nabór
21.04.2021
Oznaczenie zawartości metali na filtrach w środowisku pracy (żelazo, mangan)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
08.04.2021
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

*Badania biegłości realizowane poza posiadanym zakresem akredytacji (PT 006), spełniając wymagania nałożone przez politykę DA-05, punkt 3.10. Posiadamy akredytowany system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011