Harmonogram Badań Biegłości

Klauzula informacyjna RODO

Certyfikat akredytacji organizatora badań biegłości (PT 006)

Zakres akredytacji organizatora badań biegłości (PT 006)

Badania Biegłości 2021
Termin
Zakres Badań Biegłości / runda Badań Biegłości
Miejsce Badań Biegłości
Dokumenty do pobrania
Status
PAŹDZIERNIK 2021
ŚRODOWISKO PRACY
04.10.2021
- wysyłka
07.10.2021
- analiza
Oznaczanie czynników chemicznych (aceton) na rurkach z sorbentem*
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
11.10.2021
- wysyłka
13.10.2021
- analiza
Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
W trakcie realizacji
12.10.2021
- wysyłka
14.10.2021
- analiza
Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
12.10.2021
- wysyłka
14.10.2021
- analiza
Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono

Kolejny termin 02.12.2021

12.10.2021
- wysyłka
14.10.2021
- analiza
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono

Kolejny termin 02.12.2021
18.10.2021
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono

Następna runda 06.12.2021
19.10.2021
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono

Następna runda 07.12.2021
20.10.2021
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono

Następna runda 10.12.2021
20.10.2021
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono

Następna runda 10.12.2021
21.10.2021
Pomiary wydajności wentylacji*
Gdańsk
Możesz skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy
Trwa nabór
21.10.2021
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Następna runda 09.12.2021

Brak wolnych miejsc
22.10.2021
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.10.2021
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
25.10.2021
- wysyłka
27.10.2021
- analiza
Oznaczenie zawartości metali na filtrach w środowisku pracy (żelazo, mangan)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
11.10.2021
- wysyłka
13.10.2021
- analiza
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
25.10.2021 - wysyłka

27.10.2021 - analiza
Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw A (pH, przewodność elektryczna właściwa, barwa, mętność)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
26.10.2021 - wysyłka

28.10.2021 - analiza
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
LISTOPAD 2021
ŚRODOWISKO PRACY
15.11.2021
- wysyłka
17.11.2021
- analiza
Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.11.2021
- wysyłka
17.11.2021
- analiza
Oznaczanie fluorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
29.11.2021
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
02.11.2021
- wysyłka
04.11.2021
- analiza
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.11.2021 - wysyłka

24.11.2021 - analiza
Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw B (glin, magnez, mangan, twardość, żelazo)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
23.11.2021 - wysyłka

25.11.2021 - analiza
Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw C (azotany, azotyny, chlorki, jon amonu, siarczany)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
BADANIA ŚRODOWISKOWE
08.11.2021
Pomiary hałasu komunalnego (hałas od urządzeń wyposażenia technicznego)*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
08.11.2021
Pomiary mocy akustycznej*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
GRUDZIEŃ 2021
ŚRODOWISKO PRACY
29.11.2021 - wysyłka

01.12.2021 - analiza
Pomiary z zakresu oznaczania zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
29.11.2021
- wysyłka
01.12.2021
- analiza
Oznaczenie ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
29.11.2021 - wysyłka

01.12.2021 - analiza
Oznaczenie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
30.11.2021 - wysyłka

02.12.2021 - analiza
Oznaczanie czynników chemicznych (aceton) na rurkach z sorbentem*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
30.11.2021 - wysyłka

02.12.2021 - analiza
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
30.11.2021 - wysyłka

02.12.2021 - analiza
Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
06.12.2021
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
07.12.2021
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
07.12.2021
Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
08.12.2021
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
08.12.2021
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
09.12.2021
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
10.12.2021
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
10.12.2021
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.12.2021
Pomiary środowiska cieplnego zimnego (mikroklimat zimny)*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
13.12.2021 - wysyłka

15.12.2021 - analiza
Oznaczanie fluorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
13.12.2021 - wysyłka

15.12.2021 - analiza
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

Do odwołania (pomimo zapisów w kartach zgłoszenia) nie wystawiamy faktur pro-forma. Uczestniczące laboratorium podczas badań biegłości otrzyma fakturę terminową.

*Badania biegłości realizowane poza posiadanym zakresem akredytacji (PT 006), spełniając wymagania nałożone przez politykę DA-05, punkt 3.10. Posiadamy akredytowany przez PCA system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Posiadamy doświadczenie w organizacji badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych od 2008 roku. W 2021 roku zorganizowaliśmy 300 rundę badań biegłości