Harmonogram Badań Biegłości

Klauzula informacyjna RODO

Certyfikat akredytacji organizatora badań biegłości (PT 006)

Zakres akredytacji organizatora badań biegłości (PT 006)

Uczestniczące laboratorium podczas badań biegłości otrzyma fakturę terminową na badaniach biegłości lub wraz z przesłaną próbką.

Badania Biegłości 2023
Termin
Zakres Badań Biegłości / runda Badań Biegłości
Miejsce Badań Biegłości
Dokumenty do pobrania
Status
MARZEC 2023
ŚRODOWISKO PRACY, ŚRODOWISKO OGÓLNE
27.03.2023

Runda przeniesiona na 08.05.2023
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
29.03.2023
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Runda odbędzie się. Trwa nabór
29.03.2023

Runda przeniesiona na 10.05.2023
Pomiary z zakresu oznaczania zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
29.03.2023

Runda przeniesiona na 10.05.2023
Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
08.03.2023
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
09.03.2023
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
KWIECIEŃ 2023
ŚRODOWISKO PRACY, ŚRODOWISKO OGÓLNE
05.04.2023
Oznaczenie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.04.2023
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

Program uwzględnia nową normę EN 12464
17.04.2023
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
18.04.2023
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
18.04.2023
Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
19.04.2023
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
19.04.2023
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
20.04.2023
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

Program uwzględnia nowe normy dotyczące aerozoli 04507 oraz 04508
20.04.2023
NOWOŚĆ
Pomiary hałasu ultradźwiękowego
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
20.04.2023
Pomiary mocy akustycznej*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
21.04.2023
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
21.04.2023
NOWOŚĆ
Pomiary wydajności wentylacji*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
21.04.2023
NOWOŚĆ
Pobieranie próbek powietrza organicznych związków chemicznych*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
24.04.2023
NOWOŚĆ
Pomiary oświetlenia awaryjnego*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
MAJ 2023
ŚRODOWISKO PRACY, ŚRODOWISKO OGÓLNE
08.05.2023
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
10.05.2023
Pomiary z zakresu oznaczania zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
10.05.2023
Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.05.2023
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

Program uwzględnia nową normę EN 12464
15.05.2023
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.05.2023
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.05.2023
Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.05.2023
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.05.2023
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
18.05.2023
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

Program uwzględnia nowe normy dotyczące aerozoli 04507 oraz 04508
18.05.2023
NOWOŚĆ
Dobór ochronników słuchu metodą pasm oktawowych na stanowiskach pracy*
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
19.05.2023
NOWOŚĆ
Pobieranie próbek powietrza organicznych związków chemicznych*
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
19.05.2023
Pomiary hałasu komunikacyjnego*
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
31.05.2023
Oznaczenie zawartości metali na filtrach w środowisku pracy (żelazo, mangan)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
31.05.2023
Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
31.05.2023
Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
CZERWIEC 2023
ŚRODOWISKO PRACY, ŚRODOWISKO OGÓLNE
12.06.2023
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
13.06.2023
Oznaczenie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
14.06.2023
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
LIPIEC 2023
ŚRODOWISKO PRACY, ŚRODOWISKO OGÓLNE
03.07.2023
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

Program uwzględnia nową normę EN 12464
03.07.2023
Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
03.07.2023
Pomiary hałasu komunalnego*
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
04.07.2023
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
04.07.2023
NOWOŚĆ
Pomiary wydajności wentylacji*
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
05.07.2023
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
05.07.2023
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
06.07.2023
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

Program uwzględnia nowe normy dotyczące aerozoli 04507 oraz 04508
06.07.2023
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
07.07.2023
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
07.07.2023
NOWOŚĆ
Pobieranie próbek powietrza organicznych związków chemicznych*
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

*Badania biegłości realizowane poza posiadanym zakresem akredytacji (PT 006), spełniając wymagania nałożone przez politykę DA-05, punkt 3.10. Posiadamy akredytowany przez PCA system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Posiadamy doświadczenie w organizacji badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych od 2008 roku. W 2022 roku zorganizowaliśmy 400 rundę badań biegłości