Harmonogram Badań Biegłości

Klauzula informacyjna RODO

Certyfikat akredytacji organizatora badań biegłości (PT 006)

Zakres akredytacji organizatora badań biegłości (PT 006)

Termin
Zakres Badań Biegłości / runda Badań Biegłości
Miejsce Badań Biegłości
Dokumenty do pobrania
Status
WRZESIEŃ 2020
ŚRODOWISKO PRACY
09.09.2020

Badania przeniesione na 2021 rok - nowy termin ogłosimy wraz z nowym harmonogramem
Oznaczanie fluorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Badania przeniesione na 2021 rok - nowy termin ogłosimy wraz z nowym harmonogramem
15.09.2020

Przeniesione na 16.10.2020
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Badania przeniesione na 16.10.2020
16.09.2020
Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono

Zapraszamy na kolejną rundę w 2021 roku
22.09.2020

Runda przeniesiona na 23.10.2020
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Runda przeniesiona na 23.10.2020
23.09.2020

Badania przeniesione na 28.10.2020
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Badania przeniesione na 28.10.2020
29.09.2020
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
WODA I ŚCIEKI
08.09.2020

Runda przeniesiona na 24.11.2020
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)*
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Runda przeniesiona na 24.11.2020
16.09.2020
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)*
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Runda odbędzie się. Nabór został zamknięty. Zapraszamy na kolejną rundę 09.12.2020
PAŹDZIERNIK 2020
ŚRODOWISKO PRACY
08.10.2020

Badanie przeniesione na 25.11.2020
Oznaczenie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit)*
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

Badanie przeniesione na 25.11.2020
12.10.2020
Pomiary z zakresu oznaczania zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy*
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
14.10.2020
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Badania odbędą się z zachowaniem rygoru sanitarnego
15.10.2020
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Badania odbędą się z zachowaniem rygoru sanitarnego
15.10.2020
Oznaczanie stężenia gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.10.2020
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Badania odbędą się z zachowaniem rygoru sanitarnego
21.10.2020
Oznaczenie zawartości metali na filtrach w środowisku pracy (żelazo, mangan)*
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
21.10.2020
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Badania odbędą się z zachowaniem rygoru sanitarnego
22.10.2020
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Badania odbędą się z zachowaniem rygoru sanitarnego
22.10.2020
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Badania odbędą się z zachowaniem rygoru sanitarnego
23.10.2020
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
27.10.2020
Oznaczanie czynników chemicznych (aceton) na rurkach z sorbentem*
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
28.10.2020
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
BADANIA ŚRODOWISKOWE
07.10.2020

Badanie przeniesione na 01.12.2020
Pomiary hałasu komunikacyjnego *
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

Badanie przeniesione na 01.12.2020
07.10.2020

Badania z zakresu hałasu przemysłowego przeniesione na 01.12.2020
Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
LISTOPAD 2020
ŚRODOWISKO PRACY
05.11.2020
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
06.11.2020
Pomiary oświetlenia awaryjnego*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.11.2020
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
18.11.2020
Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
25.11.2020
Oznaczenie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit)*
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
26.11.2020
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
24.11.2020
Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw A (pH, przewodność elektryczna właściwa, barwa, mętność)*
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
24.11.2020
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)*
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
GRUDZIEŃ 2020
ŚRODOWISKO PRACY
08.12.2020
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.12.2020
Pomiary środowiska cieplnego zimnego (mikroklimat zimny)*
Gdańsk
Możesz skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
01.12.2020
Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw B (glin, magnez, mangan, twardość, żelazo)*
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
09.12.2020
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)*
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.12.2020
Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw C (azotany, azotyny, chlorki, jon amonu, siarczany)*
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
BADANIA ŚRODOWISKOWE
01.12.2020
Pomiary hałasu komunikacyjnego *
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
01.12.2020
Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

*Badania biegłości realizowane poza posiadanym zakresem akredytacji (PT 006), spełniając wymagania nałożone przez politykę DA-05, punkt 3.10. Posiadamy akredytowany system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011