Harmonogram Badań Biegłości

Termin
Zakres Badań Biegłości / runda Badań Biegłości / symbol
Miejsce Badań Biegłości
Dokumenty do pobrania
Status
PAŹDZIERNIK 2018
ŚRODOWISKO PRACY
11.10.2018
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
11.10.2018
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
24 październik
termin przyjmowania zgłoszeń do 12.10.2018
Oznaczania zawartości respirabilnej krystalicznej krzemionki:
kwarc i krystobalit
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
24 październik
termin przyjmowania zgłoszeń do 12.10.2018
Oznaczania zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
październik
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
24 październik

termin przyjmowania zgłoszeń do 17.10.2018
Oznaczenia metali (Fe, Mn) na filtrach
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
NABÓR ZAMKNIĘTY
WODA I ŚCIEKI
10.10.2018
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
październik
Analiza fizykochemiczna wody (pH, przewodność elektryczna właściwa, chlorki, barwa)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
październik
Oznaczanie zawiesin łatwoopadających w ściekach oraz chlorków metodą Mohra
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.10.2018
Pobieranie i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
LISTOPAD 2018
ŚRODOWISKO PRACY
15.11.2018
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
20.11.2018
Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
28.11.2018
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
29.11.2018
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
listopad
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
listopad
Wyznaczanie wydatku energetycznego metodą tabelaryczna
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
KRYMINALISTYKA
listopad
NOWOŚĆ

Identyfikacja daktyloskopijna (odwzorowania linii papilarnych palców i dłoni oraz stóp)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
GRUDZIEŃ 2018
ŚRODOWISKO PRACY
05.12.2018
Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
06.12.2018
Pobór czynników chemicznych metodą na płuczki (NO, NO2)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
11.12.2018
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
12.12.2018
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
grudzień
Oznaczanie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA
04.12.2018
Pobieranie i analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór