Harmonogram Badań Biegłości

Termin
Zakres Badań Biegłości / runda Badań Biegłości
Miejsce Badań Biegłości
Dokumenty do pobrania
Status
WRZESIEŃ 2019
ŚRODOWISKO PRACY
10.09.2019
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Badanie w trakcie realizacji
11.09.2019
Oznaczenie flurowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono. Przystępujemy do przygotowania sprawozdania z badań biegłości
25.09.2019
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono. Przystępujemy do przygotowania sprawozdania z badań biegłości
25.09.2019

Badanie przeniesione na 27.11.2019
Oznaczanie czynników chemicznych (aceton) na rurkach z sorbentem
runda wysyłkowa
-
Przeniesiono na 27.11.2019
WODA
26.09.2019

Przeniesiono na 26.11.2019
Analiza fizykochemiczna wody (pH, przewodność właściwa elektryczna, chlorki, barwa)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Przeniesiono na 26.11.2019
PAŹDZIERNIK 2019
ŚRODOWISKO PRACY
02.10.2019
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono. Przystępujemy do przygotowania sprawozdania z badań biegłości
03.10.2019
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono. Przystępujemy do przygotowania sprawozdania z badań biegłości
04.10.2019
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono. Przystępujemy do przygotowania sprawozdania z badań biegłości
09.10.2019
Oznaczanie metali (Fe, Mn) na filtrach
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zamknięty

Zapraszamy na kolejną rundę 29 stycznia 2020
22.10.2019

Kolejna runda 03.12.2019
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zamknięty

Zapraszamy na kolejną rundę 3 grudnia 2019
22.10.2019
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono. Przystępujemy do przygotowania sprawozdania z badań biegłości
22.10.2019
Oznaczanie stężenia gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
23.10.2019
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono. Przystępujemy do przygotowania sprawozdania z badań biegłości
23.10.2019
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono. Przystępujemy do przygotowania sprawozdania z badań biegłości
23.10.2019
Oznaczanie ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono. Przystępujemy do przygotowania sprawozdania z badań biegłości
23.10.2019
Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
WODA I ŚCIEKI
16.10.2019
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono nabór

Chętnych zapraszamy na kolejną rundę - 4 grudnia 2019. Zapraszamy
16.10.2019
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono nabór

Chętnych zapraszamy na kolejną rundę - 4 grudnia 2019. Zapraszamy
LISTOPAD 2019
ŚRODOWISKO PRACY
07.11.2019
Oznaczanie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc i krystobalit)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
13.11.2019
Oznaczanie metali (Zn, Ni) na filtrach
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
13.11.2019
Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
19.11.2019
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
20.11.2019
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
BADANIA ŚRODOWISKOWE
20.11.2019
Pomiary hałasu komunikacyjnego
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
21.11.2019
Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
27.11.2019
Oznaczanie czynników chemicznych (aceton) na rurkach z sorbentem
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
14.11.2019
Oznaczenie zawiesin łatwoopadających w ściekach oraz chlorków metodą Mohra
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
26.11.2019
Analiza fizykochemiczna wody (pH, przewodność właściwa elektryczna, chlorki, barwa)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
GRUDZIEŃ 2019
ŚRODOWISKO PRACY
02.12.2019
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
03.12.2019
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
11.12.2019
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
12.12.2019
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
13.12.2019
Pomiary środowiska zimnego (mikroklimat zimny)
Gdańsk
Już wkrótce do pobrania

Zainteresowany? Możesz skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy
Trwa nabór
18.12.2019
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
04.12.2019
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
04.12.2019
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór