Historia i zakres działalności

Firma rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 2006 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony laboratoriów na usługi związane z przygotowaniem do uzyskania akredytacji PCA, wtedy jeszcze jako firma jednoosobowa. Od dnia 1 lipca 2011 roku nasza firma działa już jako spółka cywilna.

Ważnym krokiem w rozwoju firmy było uruchomienie usług związanych z przygotowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji bezpieczeństwa chemicznego, w tym kart charakterystyki oraz doradztwa i szkoleń dla firm z branży chemicznej.

Od września 2014 roku firma stała się akredytowanym przez PCA (PT 006) organizatorem Badań Biegłości w zakresie pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy. W 2016 roku nasz zakres akredytacji został rozszerzony o Badania Biegłości z zakresu poboru oraz oznaczania stężenia pyłów w środowisku pracy, w tym analizę wagową pyłów. W 2018 roku rozszerzyliśmy zakres akredytacji o badania hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1) oraz badania stężenia tlenku węgla (CO) metodą elektrochemiczną na stanowiskach pracy. W 2019 roku rozszerzyliśmy zakres akredytacji o pomiary drgań ogólnych i miejscowych na stanowiskach pracy. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom dążymy do stałego rozszerzania zakresu akredytacji o kolejne metody.*

W 2020 roku akredytowaliśmy nasze laboratorium badawcze (AB 1749), które służy zapewnieniu jakości podczas organizacji badań biegłości oraz realizuje pomiary na zlecenia klientów zewnętrznych.

* Aktualny zakres akredytacji dostępny na stronie www.pca.gov.pl