Historia i zakres działalności

Firma rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 2006 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony laboratoriów na usługi związane z przygotowaniem do uzyskania akredytacji PCA, wtedy jeszcze jako firma jednoosobowa. Od dnia 1 lipca 2011 roku nasza firma działa już jako spółka cywilna.

Ważnym krokiem w rozwoju firmy było uruchomienie usług związanych z przygotowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji, w tym kart charakterystyki oraz doradztwa i szkoleń dla firm z branży chemicznej.

Od września 2014 roku firma stała się akredytowanym przez PCA (PT 006) organizatorem Badań Biegłości w zakresie pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy. W 2016 roku nasz zakres akredytacji został rozszerzony o Badania Biegłości z zakresu poboru oraz oznaczania stężenia pyłów w środowisku pracy, w tym analizę wagową pyłów. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom dążymy do rozszerzania zakresu akredytacji o kolejne metody.*

* Aktualny zakres akredytacji dostępny na stronie www.pca.gov.pl