Historia i zakres działalności

Firma rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 2006 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony laboratoriów na usługi związane z przygotowaniem do uzyskania akredytacji PCA, wtedy jeszcze jako firma jednoosobowa. Od dnia 1 lipca 2011 roku nasza firma działa już jako spółka cywilna.

Ważnym krokiem w rozwoju firmy było uruchomienie usług związanych z przygotowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji bezpieczeństwa chemicznego, w tym kart charakterystyki oraz doradztwa i szkoleń dla firm z branży chemicznej.

Od września 2014 roku firma stała się akredytowanym przez PCA (PT 006) organizatorem Badań Biegłości w zakresie pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy (PM-OS). W 2016 roku nasz zakres akredytacji został rozszerzony o badania biegłości z zakresu pobierania oraz oznaczania stężenia pyłów w środowisku pracy (PM-PY), w tym analizę wagową pyłów (PM-WAG). W 2018 roku rozszerzyliśmy zakres akredytacji o badania hałasu (strategia 1) na stanowiskach pracy (PM-HA) oraz badania stężenia tlenku węgla (CO) metodą elektrochemiczną na stanowiskach pracy (PM-GAZ). W 2019 roku rozszerzyliśmy zakres akredytacji o pomiary drgań ogólnych i miejscowych na stanowiskach pracy (PM-DG). W 2021 roku rozszerzyliśmy zakres akredytacji o badania biegłości z zakresu pomiarów hałasu przemysłowego (PM-HP). W 2022 roku rozszerzyliśmy zakres akredytacji o badania biegłości z zakresu pomiarów hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy (PM-ULTRA). W 2023 roku rozszerzyliśmy zakres akredytacji o badania biegłości z zakresu pomiarów oświetlenia awaryjnego (PM-OA), badania zawartości metali (Fe, Mn) na filtrach w środowisku pracy (PM-MET), pobieranie czynników organicznych (aceton) na stanowiskach pracy (PM-ORG). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dążymy do stałego rozszerzania zakresu akredytacji o kolejne metody.*

W 2020 roku akredytowaliśmy nasze laboratorium badawcze (AB 1749), które służy potwierdzeniu ważności wyników podczas organizacji badań biegłości oraz realizuje pomiary na zlecenia klientów zewnętrznych.

* Aktualny zakres akredytacji dostępny na stronie www.pca.gov.pl