Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szanowni Państwo zachęcamy do skorzystania ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Jesteśmy instytucją szkoleniową w związku z tym szkolenia znajdujące się w naszej ofercie mogą być finansowane ze środków z KFS. Jeśli w naszej ofercie nie ma szkolenia o tematyce na którą mają Państwo zapotrzebowanie bardzo prosimy o informację. Postaramy się spełnić Państwa oczekiwania i przygotować ofertę szytą na miarę zarówno w formie szkolenia otwartego jak i zamkniętego.  Dostosujemy się również do warunków ustalonych przez miejscowe urzędy pracy, tak aby szkolenie uzyskało finansowanie.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest to część środków Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Szczegółowe informację można uzyskać w każdym powiatowym urzędzie pracy.