Normy

Proponujemy Państwu pomoc we wdrożeniu w laboratorium wymagań zawartych w następujących normach PKN:

 

Woda i ścieki

PN-C-04540-01:1990 Woda i ścieki. Badania pH, kwasowości i zasadowości. Oznaczanie pH wód i ścieków o przewodności elektrolitycznej właściwej 10 µS/cm i powyżej metodą elektrometryczną (norma wycofana bez zastąpienia)

PN-EN ISO 10523:2012 Jakość wody. Oznaczanie pH

PN-C-04576-4:1994 Woda i ścieki. Badania zawartości związków azotu. Oznaczanie azotu amonowego w wodzie metodą bezpośredniej nessleryzacji

PN-C-04576-08:1982 Woda i ścieki. Badania zawartości związków azotu. Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym (norma wycofana bez zastąpienia)

PN-C-04588-03:1978 Woda i ścieki. Badania zawartości związków fluoru. Oznaczanie fluorków metodą potencjometryczną z użyciem elektrody jonoselektywnej (norma wycofana bez zastąpienia)

PN-ISO 6058:1999 Jakość wody. Oznaczanie zawartości wapnia. Metoda miareczkowa z EDTA

PN-ISO 6059:1999 Jakość wody. Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu (twardości ogólnej). Metoda miareczkowa z EDTA

PN-ISO 6332:2001 Jakość wody. Oznaczanie żelaza. Metoda spektrometryczna z 1,10-fenantroliną

PN-EN ISO 7027:2003 Jakość wody. Oznaczanie mętności (norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7027-1:2016-09)

PN-ISO 7150-1:2002 Jakość wody. Oznaczanie azotu amonowego. Część 1: Manualna metoda spektrometryczna

PN-EN ISO 8467:2001 Jakość wody. Oznaczanie indeksu nadmanganianowego

PN-ISO 9297:1994 Jakość wody. Oznaczanie chlorków. Metoda miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (metoda Mohra)

PN-EN ISO 9963-1:2001/Ap1:2004 Jakość wody. Oznaczanie zasadowości. Część 1: Oznaczanie zasadowości ogólnej i zasadowości wobec fenoloftaleiny

PN-EN 25813:1997 Jakość wody. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego. Metoda jodometryczna

PN-EN 25814:1999 Jakość wody. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego. Metoda z czujnikiem elektrochemicznym (Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5814:2013-04)

PN-EN ISO 5814:2013-04 Jakość wody. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego. Metoda z czujnikiem elektrochemicznym

PN-EN 26777:1999 Jakość wody. Oznaczanie azotynów. Metoda absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej

PN-EN 27888:1999 Jakość wody. Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej

PN-EN ISO 7887:2012 Jakość wody. Badanie i oznaczanie barwy

Paliwa stałe

PN-ISO 1928:2002 Paliwa stałe. Oznaczanie ciepła spalania metodą spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej

PN-G-04511:1980 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci (norma wycofana bez zastąpienia)

PN-G-04512:1980/Az1:2002 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości popiołu metodą wagową (norma wycofana bez zastąpienia)

PN-G-04513:1981 Paliwa stałe. Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej (norma wycofana bez zastąpienia)

 

Pobieranie próbek

PN-EN ISO 5667-1:2008 Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 1: Wytyczne dotyczące opracowywania programów pobierania próbek i technik pobierania próbek

PN-EN ISO 5667-3:2005 Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 3: Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami wody (norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-3:2013-05)

PN-EN ISO 5667-3:2013-05 Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 3: Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody

PN-EN ISO 5667-4:2003 Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych

PN-ISO 5667-14:2004 Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 14: Wytyczne dotyczące zapewnienia jakości podczas pobierania próbek wód środowiskowych i postępowania z nimi

PN-Z-04008-7:2002 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników

PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników

PN-G-04502:1990 Węgiel kamienny i brunatny. Metody pobierania i przygotowania próbek do badań laboratoryjnych (Norma wycofana i zastąpiona przez PN-G-04502:2014-11)

PN-G-04502:2014-11 Węgiel kamienny i brunatny. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych. Metody podstawowe

PN-C-06301:1998 Koks i półkoks z węgla kamiennego. Pobieranie i przygotowywanie próbek

PN-EN ISO 19458:2007 Jakość wody. Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych

 

Oświetlenie

PN-E-04040-03:1983 Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiar natężenia oświetlenia (norma wycofana bez zastąpienia)

PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

 

Hałas

PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów

PN-EN ISO 9612:2011 Akustyka. Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas. Metoda techniczna

 

Powietrze – pyły

PN-Z-04030-05:1991 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową (norma wycofana bez zastąpienia)

PN-Z-04030-06:1991 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu respirabilnego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową (norma wycofana bez zastąpienia)

 

Badania biegłości / Porównania międzylaboratoryjne

PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości

ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons

 

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta lub chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje (np. jeżeli w naszym spisie nie ma normy, która Państwa interesuje) prosimy o skontaktowanie się z nami.

W tym celu można skorzystać z formularza kontaktowego, telefonu lub e-maila.  Dołożymy wszelkich starań aby otrzymali Państwo odpowiedź w jak najkrótszym terminie.