Nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Miejsce i termin szkolenia:
Gdańsk, 23 październik 2018

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów badawczych

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu wymagań zawartych w nowym rozporządzeniu. Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności i skonfrontowania tego w gronie ekspertów

Program szkolenia:

  •  Zmiany w wykazie czynników chemicznych i pyłowych

            - nowe podejście do pyłów związane z wprowadzeniem do wykazu czynników szkodliwych respirabilnej krzemionki: kwarc i krystobalit;

             - substancje chemiczne dla których zmienione zostały wartości NDS lub NDSCh;

            – nowe substancje chemiczne wprowadzone do wykazu czynników szkodliwych.

  • Zmiany w Rozporządzeniu dotyczące mikroklimatu zimnego.
  • Dyskusja

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 23.10.2018
Rozpoczęcie szkolenia:
godz. 9:00, 23.10.2018 (wtorek)
Zakończenie szkolenia:
godz. 15:00,  23.10.2018 (wtorek)
Czas trwania szkolenia:
 6 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 550 zł + 23% VAT

Cena zawiera:
Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:
Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

*Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

POWRÓT