O firmie

Jesteśmy firmą konsultingową oferujemy usługi w zakresie doradztwa i szkoleń związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemów Zarządzania zgodnych z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO 17025

Pomożemy Państwa laboratorium w zdobyciu certyfikatu akredytacji wydawanego przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)

Nasze usługi dotyczą także doradztwa dla firm z branży chemicznej w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH, kart charakterystyki oraz CLP (GHS)

Jesteśmy akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji organizatorem Badań Biegłości. Posiadamy numer akredytacji PT 006

Siłą naszej firmy są eksperci ją tworzący. To właśnie ich wiedza teoretyczna oraz doświadczenie praktyczne nabyte podczas wdrażania Systemów Zarządzania i doradztwa firmom z branży chemicznej stanowią solidny fundament naszej firmy