Ocena środowisk cieplnych. Praktyczne aspekty realizacji pomiarów warunków termicznych w środowisku pracy

Miejsce i termin szkolenia:
Gdańsk, 6 marca 2018

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do pracowników laboratoriów zajmujących się badaniem warunków termicznych w środowisku pracy: środowisko cieplne zimne, środowisko cieplne umiarkowane, środowisko cieplne gorące.

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą aktualną wiedzę z zakresu metodyki pomiarów i oceny środowisk cieplnych, z uwzględnieniem:
– środowiska cieplnego umiarkowanego
– środowiska cieplnego zimnego
– środowiska cieplnego gorącego

Program szkolenia:
1. WZORCOWANIE I SPRAWDZANIE TERMOMETRÓW I HIGROMETRÓW
1.1 Przegląd świadectw wzorcowania i wyznaczenie składowych niepewności
1.2 Instrukcja sprawdzenia miernika mikroklimatu
2. OBOWIĄZUJĄCE METODY OCENY ŚRODOWISK CIEPLNYCH
2.1 Środowiska cieplne umiarkowane
2.2 Środowiska cieplne gorące
2.3 Środowiska cieplne zimne
2.4 Oceny ciepłochronności odzieży
3. WYZNACZENIE NIEPEWNOŚCI W POMIARACH ŚRODOWISK CIEPLNYCH
3.1 Niepewność wskaźnika WBGT
3.2 Niepewność wskaźnika PMV
3.3 Niepewność wskaźnika
4. WALIDACJA METODY BADAWCZEJ

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 06.03.2018
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9:00, 06.03.2018 (wtorek)
Zakończenie szkolenia: godz. 16:00, 06.03.2018 (wtorek)
Czas trwania szkolenia: 7 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 550 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Zgłoszenie na szkolenie:
Zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu prosimy dokonywać e-mailem: szkolenia@isotop.pl, faxem: 58 741 84 97

Firma Doradcza ISOTOP s.c. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Numer ewidencyjny rejestru: 2.22/00158/2011.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?

W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:

Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

 

 

POWRÓT