Opis Badań Biegłości – Analiza fizykochemiczna wody

Symbol programu badań biegłości: PM-MK

Obiekt Badań Biegłości
Woda o parametrach zbliżonych do wody przeznaczonej do spożycia. Próbki naturalne odpowiednio przygotowane. Organizator ocenia w trakcie trwania rundy, czy próbka nie zmienia się zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Zakres Badań Biegłości
pH, co najmniej 100 ml próbki, spodziewany zakres wartości 6-9 pH
Przewodność elektryczna właściwa w 25°C, co najmniej 100 ml próbki, spodziewany zakres wartości 100-1000 μS/cm

Informacje dodatkowe
Ilość próbki obliczona została na wykonanie badań przez jednego analityka. W przypadku, gdy laboratorium chce zamówić dodatkową próbkę prosimy o zaznaczenie tego faktu w karcie zgłoszenia. Dodatkowa próbka umożliwia ocenę poprawności oznaczeń pomiędzy analitykami lub porównanie dwóch metod badawczych.

DO POBRANIA:
Karta zgłoszenia
Program

POWRÓT do Badań Biegłości