Pobieranie próbek powietrza za pomocą przyrządów o szybkim odczycie i ocena narażenia na czynniki chemiczne

Miejsce i termin szkolenia:
Gdańsk, 21 marca 2018

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów badawczych wykonujących pomiary stężenia gazów na stanowiskach pracy.

Program szkolenia:

 • Przyrządy do szybkiego pomiaru stężeń substancji chemicznych
 1. wykrywane substancje
 2. zasada działania
 3. wpływ warunków środowiskowych
 4. selektywność
 5. wzorcowanie, sprawdzanie, adjustacja
 • Zasady wykonania pomiarów
 1. wybór pracowników do badań
 2. strategia wykonania pomiarów
 3. przeliczanie odczytów ppm na mg/m3
 4. ocena narażenia zawodowego
 • Walidacja metody badawczej
 • Wyznaczanie niepewności
 1. wymagania dotyczące niepewności
 2. wyrażanie niepewności
 3. analiza świadectw wzorcowania, niepewność gazówwzorcowych, niepewność przyrządów pomiarowych.
 4. wyprowadzenie wzoru na niepewność wskaźnikanarażenia

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 21.03.2018

Rozpoczęcie szkolenia: godz. 8:00, 21.03.2018 (środa)

Zakończenie szkolenia: godz. 15:00, 21.03.2018 (środa)

Czas trwania szkolenia: 7 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 550 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Informacje dodatkowe:
Osoby zainteresowane mogą skorzystać z Badań Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów.

Zgłoszenie na szkolenie:
Zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu prosimy dokonywać e-mailem: szkolenia@isotop.pl, faxem: 58 741 84 97

Firma Doradcza ISOTOP s.c. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Numer ewidencyjny rejestru: 2.22/00158/2011.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?

W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:

Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

 

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

 

POWRÓT