Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji)

Miejsce i termin szkolenia:
Gdańsk, 23 kwietnia 2018

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest dla laboratoriów przygotowujących się do akredytacji metody badawczej oraz laboratoriów posiadających wdrożony system zarządzania.

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu pomiarów hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji). Jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, rozwiązania problemów powstających w trakcie codziennej pracy.

Program:
• Wartości dopuszczalne
• Wyposażenie badawcze
• Warunki metrologiczne podczas badań
• Lokalizacja punktów pomiarowych
• Zasady metody (metoda próbkowania)
• Tło akustyczne
• Poziom emisji hałasu do środowiska
• Niepewność w pomiarach emisji hałasu do środowiska
• Protokół i sprawozdanie z pomiarów

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, dyskusja, wykład

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 23.04.2018
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10:00, 23.04.2018 (poniedziałek)
Zakończenie szkolenia: godz. 14:00, 23.04.2018 (poniedziałek)
Czas trwania szkolenia: 4 godziny

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 550 zł + 23% VAT

Cena zawiera:
Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Zgłoszenie na szkolenie:
Zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu prosimy dokonywać e-mailem: szkolenia@isotop.pl, faxem: 58 741 84 97

Firma Doradcza ISOTOP s.c. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Numer ewidencyjny rejestru: 2.22/00158/2011.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?

W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) - można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art. 5, ust. 1:

Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

POWRÓT