Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Badań Biegłości

 

Jako organizator Badań Biegłości posiadamy wdrożony i akredytowany przez PCA (PT 006) system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Polityka Jakości

Polityka Bezstronności

Szanowni Państwo zapraszamy serdecznie do wypełnienia ankiety dotyczącej Badań Biegłości – ANKIETA

Jeśli w zaprezentowanej ofercie nie ma programu Badań Biegłości, którym byliby Państwo zainteresowani bardzo prosimy o kontakt.

Zespół Firmy Doradczej ISOTOP s.c.

Badania Biegłości 2021
Termin
Zakres Badań Biegłości / runda Badań Biegłości
Miejsce Badań Biegłości
Dokumenty do pobrania
Status
WRZESIEŃ 2021
ŚRODOWISKO PRACY
06.09.2021
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór. Ostatnie wolne miejsca. Runda w trakcie realizacji
13.09.2021 - wysyłka

15.09.2021 - analiza

Przeniesione na 14.10.2021
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór. Runda przeniesiona na 14.10.2021
13.09.2021
- wysyłka
15.09.2021
- analiza
Oznaczanie fluorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór. Runda przeniesiona na 15.12.2021
20.09.2021
- wysyłka
22.09.2021
- analiza
Oznaczenie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
20.09.2021
- wysyłka
22.09.2021
- analiza
Pomiary z zakresu oznaczania zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.09.2021
- wysyłka
24.09.2021
- analiza
Oznaczenie ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
BADANIA ŚRODOWISKOWE
27.09.2021
Pomiary mocy akustycznej*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
27.09.2021
Pomiary hałasu komunikacyjnego*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
28.09.2021
Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
08.09.2021
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
08.09.2021
Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw A (pH, przewodność elektryczna właściwa, barwa, mętność)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.09.2021
Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw B (glin, magnez, mangan, twardość, żelazo)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
23.09.2021
Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw C (azotany, azotyny, chlorki, jon amonu, siarczany)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
PAŹDZIERNIK 2021
ŚRODOWISKO PRACY
04.10.2021
- wysyłka
07.10.2021
- analiza
Oznaczanie czynników chemicznych (aceton) na rurkach z sorbentem*
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
11.10.2021
- wysyłka
13.10.2021
- analiza
Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
12.10.2021
- wysyłka
14.10.2021
- analiza
Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
12.10.2021
- wysyłka
14.10.2021
- analiza
Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
12.10.2021
- wysyłka
14.10.2021
- analiza
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
18.10.2021
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
19.10.2021
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
20.10.2021
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
20.10.2021
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
21.10.2021
Pomiary wydajności wentylacji*
Gdańsk
Możesz skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy
Trwa nabór
21.10.2021
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.10.2021
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.10.2021
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
25.10.2021
- wysyłka
27.10.2021
- analiza
Oznaczenie zawartości metali na filtrach w środowisku pracy (żelazo, mangan)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
11.10.2021
- wysyłka
13.10.2021
- analiza
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
25.10.2021 - wysyłka

27.10.2021 - analiza
Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw A (pH, przewodność elektryczna właściwa, barwa, mętność)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
LISTOPAD 2021
ŚRODOWISKO PRACY
15.11.2021
- wysyłka
17.11.2021
- analiza
Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.11.2021
- wysyłka
17.11.2021
- analiza
Oznaczanie fluorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
02.11.2021
- wysyłka
04.11.2021
- analiza
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
GRUDZIEŃ 2021
ŚRODOWISKO PRACY
07.12.2021
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
08.12.2021
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
08.12.2021
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
09.12.2021
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.12.2021
Pomiary środowiska cieplnego zimnego (mikroklimat zimny)*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
13.12.2021 - wysyłka

15.12.2021 - analiza
Oznaczanie fluorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
24.11.2021
Analiza próbek wody przeznaczonej do spożycia - Zestaw B (glin, magnez, mangan, twardość, żelazo)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

Serdecznie zapraszamy

Zespół Firmy Doradczej ISOTOP s.c.