Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Badań Biegłości

 

Jako organizator Badań Biegłości posiadamy wdrożony i akredytowany przez PCA (PT 006) system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Polityka Jakości

Polityka Bezstronności

Szanowni Państwo zapraszamy serdecznie do wypełnienia ankiety dotyczącej Badań Biegłości – ANKIETA

Jeśli w zaprezentowanej ofercie nie ma programu Badań Biegłości, którym byliby Państwo zainteresowani bardzo prosimy o kontakt.

Zespół Firmy Doradczej ISOTOP s.c.

02.12.2019
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa).


BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
STYCZEŃ 2020
ŚRODOWISKO PRACY
09.01.2020
Pomiary środowiska cieplnego zimnego (mikroklimat zimny)
Gdańsk
Możesz skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy
Nabór zamknięty
23.01.2020
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zamknięty
23.01.2020
Oznaczanie stężenia gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zamknięty
29.01.2020
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zamknięty
29.01.2020
Oznaczanie metali (Fe, Mn) na filtrach
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zamknięty
LUTY 2020
ŚRODOWISKO PRACY
18.02.2020
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zamknięty
19.02.2020
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zamknięty
20.02.2020
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zamknięty
26.02.2020
Oznaczanie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc i krystobalit)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zamknięty
27.02.2020
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
11.02.2020
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zamknięty
MARZEC 2020
ŚRODOWISKO PRACY
04.03.2020
Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
04.03.2020
Oznaczanie fluorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
11.03.2020
Oznaczanie czynników chemicznych (aceton) na rurkach z sorbentem
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
18.03.2020
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
18.03.2020
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
19.03.2020
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
19.03.2020
Oznaczanie stężenia gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
BADANIA ŚRODOWISKOWE
27.03.2020
Pomiary hałasu komunikacyjnego
Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
27.03.2020
Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)
Gdańsk

Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
KWIECIEŃ 2020
ŚRODOWISKO PRACY
01.04.2020
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
07.04.2020
Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
08.04.2020
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
20.04.2020
Pomiary pól elektromagnetycznych w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń magnetoterapii
Radom
Możesz skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy
Trwa nabór
21.04.2020
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
21.04.2020
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.04.2020
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
23.04.2020
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
01.04.2020
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
MAJ 2020
ŚRODOWISKO PRACY
13.05.2020
Pomiary oświetlenia awaryjnego
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
14.05.2020
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
20.05.2020
Oznaczanie metali (Fe, Mn) na filtrach
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
20.05.2020
Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
26.05.2020
Oznaczenie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit), runda wysyłkowa
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
27.05.2020
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
CZERWIEC 2020
ŚRODOWISKO PRACY
01.06.2020
Pomiary z zakresu oznaczania zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.06.2020
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.06.2020
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
18.06.2020
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
24.06.2020
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
03.06.2020
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
LIPIEC 2020
ŚRODOWISKO PRACY
07.07.2020
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
08.07.2020
Oznaczenie ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.07.2020
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.07.2020
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.07.2020
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.07.2020
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.07.2020
Oznaczanie stężenia gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie
Bielsko-Biała
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WRZESIEŃ 2020
ŚRODOWISKO PRACY
15.09.2020
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.09.2020
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
29.09.2020
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
08.09.2020
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.09.2020
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
PAŹDZIERNIK 2020
ŚRODOWISKO PRACY
08.10.2020
Oznaczenie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit), runda wysyłkowa
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
14.10.2020
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.10.2020
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.10.2020
Oznaczanie stężenia gazów (NO, NO2) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.10.2020
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
22.10.2020
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
27.10.2020
Oznaczanie czynników chemicznych (aceton) na rurkach z sorbentem
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
BADANIA ŚRODOWISKOWE
07.10.2020
Pomiary hałasu komunikacyjnego
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
07.10.2020
Pomiary hałasu komunalnego i przemysłowego (pochodzącego od instalacji)
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
LISTOPAD 2020
ŚRODOWISKO PRACY
05.11.2020
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
06.11.2020
Pomiary oświetlenia awaryjnego
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.11.2020
Oznaczenie amoniaku na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
18.11.2020
Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
26.11.2020
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
24.11.2020
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
GRUDZIEŃ 2020
ŚRODOWISKO PRACY
08.12.2020
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)

BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.12.2020
Pomiary środowiska cieplnego zimnego (mikroklimat zimny)
Gdańsk
Możesz skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
09.12.2020
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)
runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

Serdecznie zapraszamy

Zespół Firmy Doradczej ISOTOP s.c.