Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Badań Biegłości

 

Jako organizator Badań Biegłości posiadamy wdrożony i akredytowany przez PCA (PT 006) system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Polityka Jakości

Polityka Bezstronności

Szanowni Państwo zapraszamy serdecznie do wypełnienia ankiety dotyczącej Badań Biegłości – ANKIETA

Jeśli w zaprezentowanej ofercie nie ma programu Badań Biegłości, którym byliby Państwo zainteresowani bardzo prosimy o kontakt.

Zespół Firmy Doradczej ISOTOP s.c.

Badania Biegłości 2023
Termin
Zakres Badań Biegłości / runda Badań Biegłości
Miejsce Badań Biegłości
Dokumenty do pobrania
Status
WRZESIEŃ 2023
ŚRODOWISKO PRACY, ŚRODOWISKO OGÓLNE
06.09.2023
Pomiary z zakresu oznaczania zawartości olejów mineralnych na filtrach w środowisku pracy*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Ogłoszono kolejny termin na 17.10.2023
11.09.2023 - wysyłka

13.09.2023 - analiza
Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Zakończono
13.09.2023
Oznaczenie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Ogłoszono kolejny termin na 17.10.2023
18.09.2023
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Runda odbędzie się. Nabór zakończony

Program uwzględnia nową normę EN 12464
18.09.2023
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Runda odbędzie się. Nabór zakończony
19.09.2023
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Runda odbędzie się. Nabór zamknięty. Zapraszamy na kolejną rundę 14.11.2023 (Gdańsk)
19.09.2023
Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Runda odbędzie się. Nabór zamknięty. Zapraszamy na kolejną rundę 14.11.2023 (Gdańsk)
20.09.2023
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Runda odbędzie się. Nabór zakończony
20.09.2023
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zakończony
20.09.2023
NOWOŚĆ
Dobór ochronników słuchu metodą pasm oktawowych na stanowiskach pracy*
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zakończony
20.09.2023
NOWOŚĆ
Pobieranie próbek powietrza organicznych związków chemicznych
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Runda odbędzie się. Nabór zakończony
21.09.2023
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Runda odbędzie się. Nabór zakończony

Program uwzględnia nowe normy dotyczące aerozoli 04507 oraz 04508
21.09.2023
NOWOŚĆ
Pomiary wydajności wentylacji*
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Nabór zakończony
22.09.2023
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Runda odbędzie się. Nabór zakończony
22.09.2023
Pomiary mocy akustycznej*
Radom
Karta zgłoszenia

Program
Runda odbędzie się. Nabór zakończony
WODA I ŚCIEKI
13.09.2023
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
PAŹDZIERNIK 2023
ŚRODOWISKO PRACY, ŚRODOWISKO OGÓLNE
16.10.2023
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.10.2023
Oznaczenie respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.10.2023
Oznaczanie fluorowodoru w środowisku (środowisko pracy, gazy odlotowe) - analiza roztworu*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
18.10.2023
NOWOŚĆ
Pomiary oświetlenia awaryjnego
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
25.10.2023
Oznaczenie zawartości metali na filtrach w środowisku pracy (żelazo, mangan)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
25.10.2023
Oznaczanie tlenków azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
18.10.2023
Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
LISTOPAD 2023
ŚRODOWISKO PRACY, ŚRODOWISKO OGÓLNE
13.11.2023
Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

Program uwzględnia nową normę EN 12464
13.11.2023
Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
14.11.2023
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
14.11.2023
Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.11.2023
Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
15.11.2023
Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
16.11.2023
Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie)
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

Program uwzględnia nowe normy dotyczące aerozoli 04507 oraz 04508
16.11.2023
NOWOŚĆ
Pomiary wydajności wentylacji*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.11.2023
Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.11.2023
NOWOŚĆ
Pobieranie próbek powietrza organicznych związków chemicznych
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
17.11.2023
NOWOŚĆ
Pomiary hałasu ultradźwiękowego
BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
14.09.2023
Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
GRUDZIEŃ 2023
ŚRODOWISKO PRACY, ŚRODOWISKO OGÓLNE
18.12.2023
Pomiary środowiska cieplnego zimnego (mikroklimat)*
Gdańsk
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór
WODA I ŚCIEKI
13.12.2023
Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach)*
Runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia

Program
Trwa nabór

Serdecznie zapraszamy

Zespół Firmy Doradczej ISOTOP s.c.