Publikacje i materiały

Przeliczenia na warunki odniesienia

Opis: Opisuje sposób w jaki należałoby wykonać prawidłowo przeliczenie na warunki odniesienia wynikające z rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

 

Wilczyńska-Piliszek A.J., Piliszek S. „Zapewnienie nadzoru nad wyposażeniem poprzez system sprawdzeń spektrofotometrów filtrami stałymi”. Czasopismo Laborant, 5/2013.

Errata do artykułu

Opis: Artykuł opisuje sposób w jaki należałoby wykonać i prawidłowo ocenić sprawdzenie spektrofotometru względem filtrów stałych

 

 

Wilczyńska-Piliszek A.J., Piliszek S. „REACH – obowiązki które mogą nas dotyczyć”. Czasopismo Laborant, 3/2011.

Opis: Artykuł opisuje ogólne wymagania dla firm związane z przepisami wynikającymi z rozporządzenia REACH (1907/2006/WE)