Omówienie projektów norm dotyczących pobierania próbek pyłowych oraz zagadnień związanych z pobieraniem próbek

Miejsce i termin szkolenia:

Wkrótce

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do pracowników laboratoriów zajmujących się pobieraniem czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – czynników pyłowych

 

Osiągane korzyści:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu projektów nowych norm dotyczących pobierania próbek pyłowych frakcji wdychalnej i respirabilnej

 

Program szkolenia:

- norma PN-Z-04507 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie frakcji wdychalnej pyłu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną.

- norma PN-Z-04508 Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie frakcji respirabilnej pyłu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną.

- odwołania do innych norm

- zasada metody

- wyposażenie (waga, aspiratory, próbniki, filtry, sprzęt pomocniczy, wyposażenie do ustawiania i kontroli strumienia objętości powietrza, eksykator, termohigrobarometr)

- głowice do wykorzystania w zakresie pobierania frakcji wdychalnej pyłu

- cyklony do wykorzystania w zakresie pobierania frakcji respirabilnej pyłu

- przygotowanie filtrów

- pobieranie próbek powietrza

- transport i przechowywanie

- wykonanie oznaczenia

- obliczanie wyniku

- informacje zawarte w sprawozdaniu z badań

 

Forma szkolenia:

Wykłady, ćwiczenia, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: Wkrótce
Rozpoczęcie szkolenia: 
godz. 9:00
Zakończenie szkolenia:
 godz. 15:00
Czas trwania szkolenia:
 6 godzin

Cena szkolenia:

Cena za szkolenie wynosi 550 zł netto

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Trener: dr Sławomir Piliszek – Certyfikowany przez PCBC S.A. Auditor Systemu Zarządzania w Laboratorium. Kierownik Techniczny akredytowanego przez PCA Organizatora Badań Biegłości (PT 006).

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?

W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) - można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:
Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

POWRÓT