Świadome uczestnictwo w badaniach biegłości w dziedzinie środowiska pracy

Miejsce i termin szkolenia:
Radom, 7 czerwca 2018

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników ds. technicznych oraz osób pracujących w laboratoriach zainteresowanych tematyką

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu właściwego planowania programów uczestnictwa w Badaniach Biegłości.
Szczególny nacisk zostanie położony na efektywne wykorzystanie wyników otrzymanych na podstawie uczestnictwa w Badaniach Biegłości. Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności i skonfrontowania tego w gronie ekspertów

Program szkolenia:

  • Identyfikacja poddyscyplin
  • Wybór organizatorów badań biegłości
  • Wybór obiektów badań biegłości
  • Wybór mierzonych cech obiektów badań biegłości
  • Wybór wartości mierzonych cech
  • Stosowane metody statystyczne służące ocenie wyników badań biegłości, ich interpretacja oraz znaczenie
  • Ocena uzyskanych wyników
  • Ocena trendów wyników badań biegłości
  • Dyskusja

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 07.06.2018
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 8:00, 07.06.2018 (czwartek)
Zakończenie szkolenia: godz. 16:00, 07.06.2018 (czwartek)
Czas trwania szkolenia: 7 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 550 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Informacje dodatkowe:
Uczestnicy szkolenia proszeni są o zabranie ze sobą własnych harmonogramów Badań Biegłości.

Trener: dr Sławomir Piliszek – Certyfikowany przez PCBC S.A. Auditor Systemu Zarządzania w Laboratorium, certyfikat nr 56/I. Kierownik ds. Technicznych, Koordynator programów Badań Biegłości realizowanych przez organizatora posiadającego akredytację (PT 006).

Zgłoszenie na szkolenie:
Zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu prosimy dokonywać e-mailem: szkolenia@isotop.pl, faxem: 58 741 84 97

Firma Doradcza ISOTOP s.c. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Numer ewidencyjny rejestru: 2.22/00158/2011.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:

Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

POWRÓT