Szkolenia

Harmonogram szkoleń na 2019 rok

Szkolenia otwarte

Data szkolenia
Temat szkolenia
Miejsce szkolenia

Cena netto [PLN]
Status
LUTY 2019
04-05.02.2019
NOWOŚĆ
Auditor Systemu Zarządzania ISO/IEC 17025:2017 zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 19011:2018
Gdańsk
990
Trwa nabór
06.02.2019
Pobieranie oraz zapewnienie jakości pobierania próbek wody i ścieków
Gdańsk
550
Trwa nabór
19.02.2019
Nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Gdańsk
550
Trwa nabór
20.02.2019
Pobieranie próbek powietrza i ocena zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej na stanowiskach pracy
Gdańsk
550
Trwa nabór
20.02.2019
Pobieranie próbek powietrza za pomocą przyrządów o szybkim odczycie i ocena narażenia na czynniki chemiczne
Gdańsk
550
Trwa nabór
25.02.2019
Doskonalenie umiejętności w zakresie pomiarów i oceny drgań na stanowiskach pracy
Gdańsk
550
Trwa nabór
27.02.2019
Doskonalenie umiejętności pomiarowych w środowisku pracy (hałas, oświetlenie elektryczne) w oparciu o PN-EN ISO 9612:2011, PN-EN 12464-1:2012 center>Gdańsk
550
Trwa nabór
27-28.02.2019
NOWOŚĆ

Zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Gdańsk
990
Trwa nabór
MARZEC 2019
05.03.2019
Ocena środowisk cieplnych. Praktyczne aspekty realizacji pomiarów warunków termicznych w środowisku pracy
Szkolenie z uwzględnieniem nowych norm dotyczących mikroklimatu
Gdańsk
550
Trwa nabór
06.03.2019
Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji)
Gdańsk
550
Trwa nabór
08.03.2019
Zarządzanie ryzykiem w laboratorium zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Gdańsk
550
Trwa nabór
08.03.2019
Wprowadzenie do wykonywania pomiarów w środowisku pracy. Warsztaty dla początkujących - oświetlenie, hałas, zapylenie, czynniki chemiczne
Gdańsk
790
Trwa nabór
11-12.03.2019
NOWOŚĆ

Zadania i obowiązki kierownika technicznego w laboratorium
Gdańsk
990
Trwa nabór
18.03.2019
NOWOŚĆ

Podstawowe obowiązki dotyczące wprowadzania chemikaliów na rynek
Gdańsk
Trwa nabór
20-21.03.2019
NOWOŚĆ

Zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Gdańsk
990
Trwa nabór
27.03.2019
Praktyczne aspekty walidacji oraz szacowanie niepewności metod analitycznych stosowanych w laboratorium
Gdańsk
550
Trwa nabór
KWIECIEŃ 2019
03-04.04.2019
NOWOŚĆ

Zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Gdańsk
990
Trwa nabór
05.04.2019
Zarządzanie ryzykiem w laboratorium zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Gdańsk
550
Trwa nabór
09.04.2019
Doskonalenie umiejętności pomiarowych w środowisku pracy (hałas, oświetlenie elektryczne) w oparciu o PN-EN ISO 9612:2011, PN-EN 12464-1:2012
Gdańsk
550
Trwa nabór
15-16.04.2019
Wykorzystanie metod statystycznych do wspomagania systemu zapewnienia jakości w laboratorium badawczym (karty kontrolne, arkusze obliczeniowe) - szkolenie komputerowe
Gdańsk
990
Trwa nabór
MAJ 2019
09-10.05.2019
NOWOŚĆ

Zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Gdańsk
990
Trwa nabór
14.05.2019
Pobieranie próbek powietrza za pomocą przyrządów o szybkim odczycie i ocena narażenia na czynniki chemiczne
Gdańsk
550
Trwa nabór
14.05.2019
Pobieranie próbek powietrza i ocena zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej na stanowiskach pracy
Gdańsk
550
Trwa nabór
20.05.2019
Pobieranie oraz zapewnienie jakości pobierania próbek wody i ścieków
Gdańsk
550
Trwa nabór
23.05.2019
Wprowadzenie do wykonywania pomiarów w środowisku pracy. Warsztaty dla początkujących - oświetlenie, hałas, zapylenie, czynniki chemiczne
Gdańsk
790
Trwa nabór
CZERWIEC 2019
03-04.06.2019
NOWOŚĆ
Auditor Systemu Zarządzania ISO/IEC 17025:2017 zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 19011:2018
Gdańsk
990
Trwa nabór
25-26.06.2019
NOWOŚĆ

Zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Gdańsk
990
Trwa nabór
LIPIEC 2019
15.07.2019
Doskonalenie umiejętności pomiarowych w środowisku pracy (hałas, oświetlenie elektryczne) w oparciu o PN-EN ISO 9612:2011, PN-EN 12464-1:2012
Kraków
550
Trwa nabór

Jeśli w naszej ofercie nie ma interesującej Cię tematyki prosimy o kontakt.  Naszym priorytetem jest dostosowanie się do Państwa potrzeb.

Oferujemy również szkolenia zamknięte