Szkolenia

Harmonogram szkoleń na 2018 rok

Szkolenia otwarte

Data szkolenia
Temat szkolenia
Miejsce szkolenia

Cena netto [PLN]
Status
KWIECIEŃ 2018
04-05.04.2018
NOWOŚĆ

Zmiany w normie ISO/IEC 17025
Gdańsk
990
Trwa nabór
06.04.2018
Zarządzanie ryzykiem w laboratorium zgodnie z wymaganiami nowej normy ISO/IEC 17025
Gdańsk
550
Trwa nabór
11.04.2018
Pobieranie próbek powietrza i ocena zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej na stanowiskach pracy
Bielsko-Biała
400
Trwa nabór
16.04.2018
Zapewnienie jakości pobierania próbek wód i ścieków
Gdańsk
550
Trwa nabór
19-20.04.2018
Wykorzystanie metod statystycznych do wspomagania systemu zapewnienia jakości w laboratorium badawczym (karty kontrolne, arkusze obliczeniowe) - szkolenie komputerowe
Gdańsk
990
Trwa nabór
23.04.2018
Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji)
Gdańsk
550
Trwa nabór
25-26.04.2018
NOWOŚĆ

Zadania i obowiązki kierownika technicznego w laboratorium
Poznań
990
Trwa nabór
MAJ 2018
08.05.2018
Doskonalenie umiejętności pomiarowych w środowisku pracy (hałas, oświetlenie elektryczne) w oparciu o PN-EN ISO 9612:2011, PN-EN 12464-1:2012
Gdańsk
550
Trwa nabór
14-15.05.2018
NOWOŚĆ

Zmiany w normie ISO/IEC 17025
Poznań
990
Trwa nabór
15.05.2018
Nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Gdańsk
550
Trwa nabór
16.05.2018
Zarządzanie ryzykiem w laboratorium zgodnie z wymaganiami nowej normy ISO/IEC 17025
Poznań
550
Trwa nabór
16.05.2018
Pobieranie próbek powietrza i ocena zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej na stanowiskach pracy
Gdańsk
550
Trwa nabór
25.05.2018
Praktyczne aspekty walidacji oraz szacowanie niepewności metod analitycznych stosowanych w laboratorium
Gdańsk
550
Trwa nabór
29.05.2018
Zachowanie spójności pomiarowej, wykorzystywanie informacji zamieszczanych w świadectwach wzorcowania
Poznań
550
Trwa nabór
CZERWIEC 2018
05.06.2018
Doskonalenie umiejętności pomiarowych w środowisku pracy (hałas, oświetlenie elektryczne) w oparciu o PN-EN ISO 9612:2011, PN-EN 12464-1:2012
Radom
450
Trwa nabór
06.06.2018
Pobieranie próbek powietrza i ocena zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej na stanowiskach pracy
Radom
550
Trwa nabór
07.06.2018
Świadome uczestnictwo w badaniach biegłości w dziedzinie środowiska pracy
Radom
550
Trwa nabór
11.06.2018
Doskonalenie umiejętności w zakresie pomiarów i oceny drgań na stanowiskach pracy
Gdańsk
550
Trwa nabór
19.06.2018
Wprowadzenie do wykonywania pomiarów w środowisku pracy. Warsztaty dla początkujących - oświetlenie, hałas, zapylenie, czynniki chemiczne
Gdańsk
790
Trwa nabór
19.06.2018
Zagrożenia wynikające w pracy z odczynnikami chemicznymi
Gdańsk
550
Trwa nabór
25-26.06.2018
NOWOŚĆ

Zmiany w normie ISO/IEC 17025
Gdańsk
990
Trwa nabór
27.06.2018
Zarządzanie ryzykiem w laboratorium zgodnie z wymaganiami nowej normy ISO/IEC 17025
Gdańsk
550
Trwa nabór

Jeśli w naszej ofercie nie ma interesującej Cię tematyki prosimy o kontakt.  Naszym priorytetem jest dostosowanie się do Państwa potrzeb.

Oferujemy również szkolenia zamknięte