Szkolenia

Harmonogram szkoleń na 2018 rok

Szkolenia otwarte

Data szkolenia
Temat szkolenia
Miejsce szkolenia

Cena netto [PLN]
Status
PAŹDZIERNIK 2018
10.10.2018
Ocena środowisk cieplnych. Praktyczne aspekty realizacji pomiarów warunków termicznych w środowisku pracy
Szkolenie z uwzględnieniem nowych norm dotyczących mikroklimatu
Gdańsk
550
Trwa nabór
16-17.10.2018
Auditor wewnętrzny normy ISO/IEC 17025
Gdańsk
990
Trwa nabór
18-19.10.2018
NOWOŚĆ

Zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Gdańsk
990
Trwa nabór
19.10.2018
NOWY TERMIN SZKOLENIA 26.10.2018
Wprowadzenie do wykonywania pomiarów w środowisku pracy. Warsztaty dla początkujących - oświetlenie, hałas, zapylenie, czynniki chemiczne
Gdańsk
790
Trwa nabór
23.10.2018
Nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Gdańsk
550
Trwa nabór
29.10.2018
NOWY TERMIN SZKOLENIA 04.12.2018
Praktyczne aspekty walidacji oraz szacowanie niepewności metod analitycznych stosowanych w laboratorium
Gdańsk
550
Trwa nabór
LISTOPAD 2018
12-13.11.2018
NOWOŚĆ

Zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Gdańsk
990
Trwa nabór
14.11.2018
Doskonalenie umiejętności w zakresie pomiarów i oceny drgań na stanowiskach pracy
Gdańsk
550
Trwa nabór
27.11.2018
Doskonalenie umiejętności pomiarowych w środowisku pracy (hałas, oświetlenie elektryczne) w oparciu o PN-EN ISO 9612:2011, PN-EN 12464-1:2012
Gdańsk
550
Trwa nabór
GRUDZIEŃ 2018
6-7.12.2018
NOWOŚĆ

Zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Bielsko Biała
990
Trwa nabór
11.12.2018
Pobieranie próbek powietrza i ocena zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej na stanowiskach pracy
Gdańsk
550
Trwa nabór

Jeśli w naszej ofercie nie ma interesującej Cię tematyki prosimy o kontakt.  Naszym priorytetem jest dostosowanie się do Państwa potrzeb.

Oferujemy również szkolenia zamknięte