Szkolenia on-line

Harmonogram szkoleń na 2023 rok

Szkolenia otwarte online

Data szkolenia
Temat szkolenia
Miejsce szkolenia

Cena netto [PLN]
Status
10.10.2023
NOWOŚĆ
Wprowadzenie do wykonywania pomiarów i oceny drgań na stanowiskach pracy
Szkolenie on-line
500
Trwa nabór
29.09.2023
NOWOŚĆ
Nowe wymagania dotyczące pobierania próbek czynników pyłowych w środowisku pracy oraz zagadnienia związane z pobieraniem próbek
Szkolenie on-line
500
Trwa nabór
09.11.2023
NOWOŚĆ
Doskonalenie umiejętności pomiarowych w środowisku pracy (hałas, oświetlenie elektryczne) w oparciu o PN-EN ISO 9612:2011, PN-EN 12464-1:2022
Szkolenie on-line
500
Trwa nabór
20.10.2023
NOWOŚĆ
Szacowanie niepewności w badaniach środowiska pracy (hałas, oświetlenie, pyły)
Szkolenie on-line
500
Trwa nabór
29.11.2023
NOWOŚĆ
Walidacja metod fizykochemicznych
Szkolenie on-line
500
Trwa nabór

Do odwołania (pomimo zapisów w kartach zgłoszenia) nie wystawiamy faktur pro-forma. Uczestnik szkolenia otrzyma fakturę terminową po zakończeniu szkolenia.

Jeśli w naszej ofercie nie ma interesującej Cię tematyki prosimy o kontakt. Naszym priorytetem jest dostosowanie się do Państwa potrzeb.

Oferujemy również szkolenia zamknięte