Szkolenie on-line – Wprowadzenie do wykonywania pomiarów i oceny drgań mechanicznych na stanowiskach pracy

Miejsce szkolenia:

Szkolenie on-line
Szkolenie realizowane w formie webinarium, dedykowane dla osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie w czasie rzeczywistym

Wymagania sprzętowe:

Aby móc uczestniczyć w szkoleniu wymagany jest dostęp do komputera, który wyposażony jest w mikrofon, głośniki (lub słuchawki z mikrofonem) i dostęp do Internetu (najnowsza przeglądarka Mozilla Firefox lub Google Chrome). Jeżeli masz wątpliwości, czy będziesz mógł uczestniczyć w takim szkoleniu skontaktuj się z nami – sprawdzimy, pomożemy (telefon: 58 380 36 94).

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest dla laboratoriów przygotowujących się do akredytacji metody badawczej pomiarów drgań na stanowiskach pracy oraz osób zainteresowanych tematem

Osiągane korzyści:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu wymagań norm dotyczących wykonywania pomiarów drgań ogólnych oraz miejscowych w środowisku pracy

Program szkolenia:

- Wzorcowanie i sprawdzenie wyposażenia

  • Przegląd świadectw wzorcowania
  • Sprawdzenie miernika drgań

- Metoda badawcza

  • Pomiar i ocena drgań o oddziaływaniu ogólnym
  • Pomiar i ocena drgań o oddziaływaniu miejscowym

- Ocena niepewności pomiaru drgań

  • Składowe niepewności w pomiarach drgań
  • Niepewność w pomiarach drgań ogólnych i miejscowych

- Walidacja/weryfikacja metody

Forma szkolenia: Wykłady, ćwiczenia, dyskusja. Szkolenie prowadzone jest na żywo. Uczestnicy szkolenia mogą zadawać pytania, komentować, prosić o wskazówki, można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Uczestnikom nie udostępniamy listy osób ani listy uczestniczących laboratoriów. Na zakończenie szkolenia uczestnicy wypełniają ankietę.

Informacje organizacyjne:
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 10:00
Zakończenie szkolenia: godz. 15:00
Czas trwania szkolenia: Około 5 godzin

Cena szkolenia:

Cena za szkolenie wynosi 500 zł netto

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Trener: dr Sławomir Piliszek – Auditor Systemu Zarządzania (od 2005 roku) w Laboratorium na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Certyfikowany przez PCBC auditor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratorium (certyfikat numer 56). Członek Komitetu Technicznego nr 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy w ramach działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). Kierownik Techniczny akredytowanego przez PCA Organizatora Badań Biegłości (PT 006) oraz akredytowanego laboratorium badawczego.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?

W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) – można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:
Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

POWRÓT