Walidacja metod fizykochemicznych

Miejsce i termin szkolenia:
Wkrótce

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przygotowuje do samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia procesu walidacji/weryfikacji metody oraz prawidłowej realizacji metod badawczych zgodnie z wymaganiami norm i/lub dokumentów.

Osiągane korzyści:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących badania fizykochemiczne i/lub planujących przeprowadzanie walidacji stosowanych metod w laboratorium badawczym.

Program szkolenia:

 • Podstawowe pojęcia ze statystyki matematycznej, stosowane w laboratorium
  • miary statystyczne i rozkłady danych
  • wybrane testy statystyczne
  • statystyka zależności liniowej
 • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz PCA w zakresie walidacji/weryfikacji metod
 • Planowanie procesu walidacji/weryfikacji metody w laboratorium
 • Etapy postępowania w trakcie procesu walidacji/weryfikacji metody
  • planowanie: identyfikacja charakterystycznych parametrów
  • metody
  • realizacja: wyznaczenie charakterystycznych parametrów
  • metody
  • ocena: porównanie parametrów metody z wymaganiami
  • korekcja: postępowanie w przypadku niespełnienia wymagań, rewalidacja metody
 • Parametry wyznaczane podczas etapu walidacji/weryfikacji metody
  • Zakres metody
  • Precyzja – pośrednia, powtarzalności, odtwarzalności
  • Dokładność
  • Odzysk
  • Liniowość
  • Granica wykrywalności i oznaczalności
  • Odporność metody
  • Ocena niepewności metody
 • Raporty z walidacji/weryfikacji metody
 • Ćwiczenia z obliczeń prowadzonych walidacji/weryfikacji metod na przykładach metod stosowanych w laboratorium

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, obliczenia, warsztaty, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: Wkrótce
Rozpoczęcie szkolenia:
godz. 9:00
Zakończenie szkolenia:
godz. 15:00
Czas trwania szkolenia:
 12 godzin (2x6h)

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 990 zł netto

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, certyfikat w języku polskim i angielskim.

Cena nie zawiera noclegu.

Trener: dr Sławomir Piliszek – Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Ochrona Środowiska. Certyfikowany przez PCBC S.A. Auditor Systemu Zarządzania w Laboratorium. Na co dzień zajmuje się doradztwem i szkoleniami w Firmie Doradczej ISOTOP s.c.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem 

 

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

 

POWRÓT