Auditor normy ISO/IEC 17025

Miejsce i termin szkolenia:
Gdańsk
9-10 stycznia 2018

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów badawczych chcących zapoznać się ze zmianami znajdującymi się w normy ISO 17025:2017

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu zmian jakie zostały zawarte w nowej normie ISO 17025:2017 dla laboratoriów badawczych.

Program szkolenia:

  • Wytyczne dotyczące auditowania wynikające z normy ISO 19011
  • Rola i zakres odpowiedzialności auditora wewnętrznego w organizacji
  • Kompetencje auditorów wewnętrznych (auditor wiodący, auditor techniczny)
  • Zasady auditowania
  • Etapy przeprowadzania auditu wewnętrznego
  • Techniki i narzędzia stosowane podczas auditu
  • Źródła informacji i sposób ich pozyskiwania
  • Wymagania PCA, ISO 17025 – na co zwrócić uwagę podczas oceny laboratorium
  • Opracowanie ustaleń z auditu
  • Działania poauditowe

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 09-10.01.2018
Rozpoczęcie szkolenia:
godz. 9:00, 09.01.2018 (wtorek)
Zakończenie szkolenia:
godz. 15:00,  10.01.2018 (środa)
Czas trwania szkolenia:
 12 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 990 zł + 23% VAT

Cena zawiera:
Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Trener: dr Sławomir Piliszek – Certyfikowany przez PCBC S.A. Auditor Systemu Zarządzania w Laboratorium, certyfikat nr 56.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:
Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

POWRÓT