Zadania i obowiązki kierownika technicznego w laboratorium

Miejsce i termin szkolenia:
Gdańsk
12-13 listopad 2018

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników technicznych laboratoriów badawczych chcących poszerzyć swoją wiedzę.

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę niezbędną dla kierowników technicznych.

Program szkolenia:

  • kompetencje kierownika technicznego
  • monitorowanie warunków środowiskowych
  • walidacje metod i szacowanie niepewności
  • spójność pomiarowa
  • system sterowania jakością
  • arkusze obliczeniowe
  • planowanie udziału w badaniach biegłości i ocena ich wyników
  • analiza danych zawartych na świadectwach wzorcowania
  • ustalenie odstępów pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 12-13.11.2018
Rozpoczęcie szkolenia:
godz. 9:00, 12.11.2018 (poniedziałek)
Zakończenie szkolenia:
godz. 15:00,  13.11.2018 (wtorek)
Czas trwania szkolenia:
 12 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 990 zł + 23% VAT

Cena zawiera:
Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Trener: dr Sławomir Piliszek – Certyfikowany przez PCBC S.A. Auditor Systemu Zarządzania w Laboratorium, certyfikat nr 56.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:
Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

POWRÓT