Zadania i obowiązki kierownika technicznego w laboratorium

Miejsce szkolenia:

Gdańsk

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników technicznych laboratoriów badawczych chcących poszerzyć swoją wiedzę, a także osób które przygotowują się do pełnienia funkcji kierownika technicznego.

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę niezbędną dla kierowników technicznych oraz zapoznają się z zasadą podejmowania decyzji.

Program szkolenia:

  • kompetencje kierownika technicznego
  • monitorowanie warunków środowiskowych
  • walidacje/weryfikacje metod i ocena niepewności pomiaru
  • spójność pomiarowa
  • potwierdzenie ważności wyników
  • zasada podejmowania decyzji – zastosowanie
  • arkusze obliczeniowe
  • planowanie udziału w badaniach biegłości i ocena ich wyników
  • analiza danych zawartych na świadectwach wzorcowania
  • ustalenie odstępów pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 8:30
Zakończenie szkolenia:
godz. 14:30
Czas trwania szkolenia:
 12 godzin (2x6h)

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 990 zł netto

Cena zawiera:
Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia w formie bufetu kawowego, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Trener: dr Sławomir Piliszek – Auditor Systemu Zarządzania w Laboratorium. Kierownik Techniczny akredytowanego przez PCA Organizatora Badań Biegłości (PT 006) oraz akredytowanego laboratorium badawczego.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:
Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

POWRÓT