Oświetlenie awaryjne

Miejsce i termin szkolenia:
Gdańsk – 12 marca 2018

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów, kierowników technicznych oraz osób zainteresowanych tematyką

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą pomiarów oświetlenia awaryjnego

Program szkolenia:

  • Akty i przepisy prawne
  • Realizacja pomiarów
  • Zajęcia praktyczne
  • Sprawozdanie z pomiarów

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 12.03.2018
Rozpoczęcie szkolenia:
godz. 8:00, 12.03.2018 (poniedziałek)
Zakończenie szkolenia:
godz. 12:00,  12.03.2018  (poniedziałek)
Czas trwania szkolenia:
 4 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 400 zł + 23% VAT

Cena zawiera:
Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:
Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

POWRÓT