Zagrożenia wynikające z pracy z odczynnikami chemicznym

Miejsce i termin szkolenia:
Gdańsk – 19 czerwca 2018

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów, którzy pracuj z odczynnikami chemicznymi oraz osób zainteresowanych tematyką.

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę dotyczącą pracy z odczynnikami chemicznym.

Program szkolenia:

  • Przepisy prawa odwołujące się do pracy z substancjami niebezpiecznymi
  • Właściwości substancji chemicznych, a zagrożenie jakie może z nich wynikać
  • Sytuacje potencjalnie niebezpieczne – jak skutecznie ich unikać
  • Jak prawidłowo interpretować karty charakterystyki substancji/mieszanin
  • Organizacja pracy w laboratorium
  • Środki ochrony indywidualnej
  • Zasady transportu substancji chemicznych
  • Bezpieczne przechowywanie odczynników chemicznych

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 19.06.2018
Rozpoczęcie szkolenia:
godz. 8:00, 19.06.2018 (wtorek)
Zakończenie szkolenia:
godz. 12:00,  19.06.2018 (wtorek)
Czas trwania szkolenia:
 4 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 550 zł + 23% VAT

Cena zawiera:
Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:
Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

POWRÓT