Auditor wewnętrzny w laboratorium badawczym, wytyczne dotyczące auditowania oraz zarządzania programem auditów

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów, kierowników technicznych, kierowników ds. jakości oraz osób, które chcą przeprowadzać audity.

Program szkolenia:

  • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”,
  • Metody prowadzenia auditu wewnętrznego w laboratorium badawczym
  • Badania biegłości jako element potwierdzenia ważności wyników w kontekście auditu wewnętrznego
  • Audit wewnętrzny w pomiarach hałasu przemysłowego i hałasu na stanowiskach pracy
  • Dokumentowanie niezgodności (ćwiczenie praktyczne)

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9:00
Zakończenie szkolenia:
godz. 15:00
Czas trwania szkolenia:
 2 dni (łącznie 12 godzin)

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 990 zł netto.

Cena zawiera:
Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:
Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

POWRÓT