Auditor Systemu Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 19011:2018-08

Miejsce i termin szkolenia:

Szkolenie on-line, 20.06.2022

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów, kierowników technicznych, kierowników ds. jakości oraz osób, które chcą przeprowadzać audity.

Program szkolenia:

 • Interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Wytyczne wynikające z normy PN-EN ISO 19011:2018-08 dotyczące auditowania systemów zarządzania
 • Omówienie aktualnych wymagań Polityk PCA
 • Procedura auditów wewnętrznych i roczny program auditów
 • Metody i techniki auditowania
 • Przygotowanie rocznego programu auditów dla laboratorium
 • Działania auditowe:
 • Inicjowanie auditu przez Kierownika ds. jakości
 • Przygotowanie auditu przez auditorów
 • Opracowanie listy pytań kontrolnych i planu auditu
 • Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
 • Spotkanie otwierające (symulacja) (ćwiczenie praktyczne)
 • Zbieranie informacji – prowadzenie rozmów, obserwacji i zapisów
 • Opracowanie i weryfikowanie ustaleń z auditu oraz przygotowanie wniosków z auditu (spotkanie zespołu auditorów)
 • Dokumentowanie niezgodności (ćwiczenie praktyczne)
 • Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu. Zakończenie auditu
 • Test

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: Szkolenie on-line 20.06.2022
Rozpoczęcie szkolenia:
godz. 8:30
Zakończenie szkolenia:
godz. 15:30
Czas trwania szkolenia:
7 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 550 zł netto.

Cena zawiera:
Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:
Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

POWRÓT