Doradztwo dla laboratoriów

Wdrożymy w Państwa laboratorium System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 17025 oraz PCA

Nasze dotychczasowe doświadczenia zdobyte podczas wdrażania Systemów Zarządzania w laboratoriach nauczyły nas tego, że w trakcie tego procesu niezbędne są szkolenia.
Od samego początku wdrażania Systemu Zarządzania w Państwa laboratorium jesteśmy w stałym kontakcie z pracownikami laboratorium i na bieżąco rozwiązujemy wszelkie problemy.

Na początku

Przed każdym wdrożeniem Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 17025 przeprowadzamy u Państwa w laboratorium audit zerowy. Audit ten ma na celu określenie stopnia wdrożenia normy ISO/IEC 17025 w laboratorium. W wyniku tego auditu sporządzany jest raport, który stanowi swoisty przewodnik w dalszej drodze do uzyskania akredytacji wydawanej przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Podczas wdrażania proponujemy Państwu szkolenia z zakresu:

- wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących";

- statystyki stosowanej w laboratorium (warsztaty połączone z wykładami na których uczestnicy samodzielnie wykonują niezbędne obliczenia);

- walidacji metod badawczych stosowanych w laboratorium (warsztaty, przykłady "z życia wzięte");

- kart kontrolnych (Shewharta) stosowanych w laboratoriach do kontroli jakości otrzymywanych wyników;

- interpretacji specyficznych wymagań norm badawczych metod stosowanych w laboratorium;

- pobierania próbek wody, ścieków, węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz koksu;

- szacowania niepewności (warsztaty połączone z wykładami, wytyczne EA oraz GUM);

- zasad tworzenia dokumentacji zgodnie z wymaganiami ISO/IEC 17025 i Polskiego Centrum Akredytacji;

- prowadzenia auditów w laboratoriach zgodnie z wymaganiami ISO/IEC 17025 i ISO 19011- certyfikat auditora wewnętrznego.

Podczas wdrażania doradzamy także przy:

- wyborze nowego wyposażenia do laboratorium;

- na bieżąco informujemy Państwa o wszelkich zmianach w normach badawczych PKN, wymagań Polskiego Centrum Akredytacji (PCA);

- interpretacji wymagań polityk Polskiego Centrum Akredytacji i normy ISO/IEC 17025;

- wyborze odpowiedniego programu badań biegłości / porównania międzylaboratoryjnego.

Nasi specjaliści pomogą Państwu we wdrożeniu w laboratorium następujących norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i nie tylko …

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta lub chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje prosimy o skontaktowanie się z nami. W tym celu można skorzystać z formularza kontaktowego, telefonu lub e-maila.  Dołożymy wszelkich starań aby otrzymali Państwo odpowiedź w jak najkrótszym terminie.