Laboratorium

W strukturze naszej firmy znajduje się laboratorium. Nasze laboratorium w trakcie corocznych ocen PCA oceniane jest na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 17025 w celu potwierdzenia naszych kompetencji w zakresie samodzielnego poboru próbek, wykonywania badań oraz pomiarów.

Wykorzystywane metody stosowane przez nasze laboratorium są zwalidowane/potwierdzane zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie ISO/IEC 17025.

W naszym laboratorium korzystamy wyłącznie z wyposażenia wiodących polskich oraz zagranicznych dostawców. Całe wyposażenie, które może mieć wpływ na jakość wykonywanych badań i pomiarów jest wzorcowane i/lub sprawdzane z zapewnieniem spójności pomiarowej wynikającej z polityki PCA w tym zakresie. Wzorcowanie wyposażenia wykonywane jest w akredytowanych laboratoriach wzorcujących lub Głównym Urzędzie Miar (GUM).