Kryminalistyka

 

Kryminalistyka
Daktyloskopia

Badania biegłości z zakresu kryminalistyki będą realizowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz dokumentu DAPT-01, DAB-10. Oferowane Badania Biegłości będą realizowane przez akredytowanego Organizatora Badań Biegłości (PT 006), na tą chwilę poza zakresem akredytacji.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania nowego programu Badań Biegłości z zakresu wizualizacji śladów.