Nadzór nad wyposażeniem

Miejsce i termin szkolenia:

Wkrótce

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do osób, które w przyszłości pragną być odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem w laboratorium.

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia nadzoru nad stosowanym wyposażeniem wykorzystywanym w laboratorium lub w terenie.

Program szkolenia:

 • Spójność pomiarowa – definicje, cechy, wymagania
 • Podstawowe pojęcia z zakresu metrologii
 • Wymagania metrologii prawnej, legalizacja
 • Wzorcowanie wyposażenia zewnętrzne i wewnętrzne
 • Wymagania dotyczące świadectw wzorcowania
 • Nadzór nad wyposażeniem
  • szkło miarowe, pipety, biurety
  • spektrofotometry
  • ASA
  • pH-metry i elektrody
  • tlenomierze i sondy tlenowe
  • wagi i odważniki
  • cieplarki, lodówki, termostaty
  • destylarki
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 oraz EN ISO 7218
 • Wymagania zawarte w dokumentacji PCA oraz normie ISO 10012
 • Praktyczne aspekty nadzoru nad wyposażeniem (jak robią to inni, praktyczne wskazówki)

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: Wkrótce
Rozpoczęcie szkolenia:
godz. 9:00
Zakończenie szkolenia:
godz. 16:00
Czas trwania szkolenia:
 7 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 550 zł netto

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, certyfikat w języku polskim i angielskim.

Cena nie zawiera noclegu.

Trener: dr Sławomir Piliszek – Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Ochrona Środowiska. Certyfikowany przez PCBC S.A. Auditor Systemu Zarządzania w Laboratorium. Na co dzień zajmuje się doradztwem i szkoleniami w Firmie Doradczej ISOTOP s.c.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem 

 

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

 

POWRÓT