Wprowadzenie do wykonywania pomiarów i oceny drgań na stanowiskach pracy

Miejsce i termin szkolenia:
Wkrótce

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest dla laboratoriów przygotowujących się do akredytacji metody badawczej, laboratoriów posiadających wdrożony system zarządzania oraz osób zainteresowanych tematem.

Program szkolenia:

- Wzorcowanie i sprawdzenie wyposażenia

  • Przegląd świadectw wzorcowania
  • Sprawdzenie miernika drgań

- Metoda badawcza

  • Pomiar i ocena drgań o oddziaływaniu ogólnym
  • Pomiar i ocena drgań o oddziaływaniu miejscowym

- Ocena niepewności pomiaru drgań

  • Składowe niepewności w pomiarach drgań
  • Niepewność w pomiarach drgań ogólnych i miejscowych

- Walidacja/weryfikacja metody

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, wykład, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: Wkrótce
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 8:30
Zakończenie szkolenia: godz. 14:30
Czas trwania szkolenia: 6 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 550 zł + 23% VAT

Cena zawiera:
Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Zgłoszenie na szkolenie:
Zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu prosimy dokonywać e-mailem: szkolenia@isotop.pl, faxem: 58 741 84 97

Firma Doradcza ISOTOP s.c. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Numer ewidencyjny rejestru: 2.22/00158/2011.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:
Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

 

POWRÓT