Pobieranie próbek powietrza i ocena zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej na stanowiskach pracy

Miejsce i termin szkolenia:
Gdańsk, 19 września 2018

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do pracowników laboratoriów zajmujących się pobieraniem próbek 
powietrza badaniem czynników pyłowych.

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu przygotowania aparatury pomiarowej, pobierania próbek powietrza. Uczestnicy zdobędą wiedzę prawidłowego wyznaczania niepewności metody badawczej i przeprowadzania walidacji metody.

Program szkolenia:
1. APARATURA POMIAROWA I JEJ PRZYGOTOWANIA

1.1 Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
1.2 Przegląd świadectw wzorcowania i określenie niepewności przyrządu:
przepływomierz, waga
1.3 Adjustacja i sprawdzenie aspiratorów
1.4. Temperatura i ciśnienie powietrza, postępowanie z danymi
2. ZASADY POBIERANIA PRÓBEK POWIETRZA
2.1. Dozymetria indywidualna
2.2. Transport i przechowywanie

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia:
19.09.2018
Rozpoczęcie szkolenia
:
godz. 8:00, 19.09.2018 (środa)
Zakończenie szkolenia:
godz. 14:00, 19.09.2018 (środa)
Czas trwania szkolenia:
6 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 550 zł + 23% VAT

Cena zawiera:
Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Zgłoszenie na szkolenie:
Zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu prosimy dokonywać e-mailem: szkolenia@isotop.pl, faxem: 58 741 84 97

Firma Doradcza ISOTOP s.c. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Numer ewidencyjny rejestru: 2.22/00158/2011.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach:

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:
bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. Prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

POWRÓT