Praktyczne aspekty walidacji oraz szacowania niepewności metod analitycznych stosowanych w laboratorium

Miejsce i termin szkolenia:
Gdańsk, 25 maja 2018

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do personelu laboratorium odpowiedzialnego za walidacje metod oraz szacowanie niepewności, kierownictwa technicznego laboratorium, kierowników ds. jakości i kierowników laboratoriów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu walidacji metod oraz szacowania niepewności . Jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, rozwiązania problemów powstających w trakcie codziennej pracy.

Program:

 • Podstawowe pojęcia ze statystyki matematycznej, stosowane w laboratorium
 • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie walidacji/potwierdzeń metod
 • Planowanie procesu walidacji/potwierdzenia metody w laboratorium
 • Etapy postępowania w trakcie procesu walidacyjnego/potwierdzenia metody
 • Parametry wyznaczane podczas etapu walidacji/potwierdzenia metody
 • Raporty z walidacji/potwierdzenia metody
 • Ćwiczenia z obliczeń prowadzonych walidacji/potwierdzeń metod na przykładach metod stosowanych w laboratorium
 • Omówienie wymagań ISO/IEC 17025 w zakresie szacowania niepewności
 • Wytyczne European co-operation for Accreditation (EA) dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych, przewodnika GUM oraz innych dokumentów związanych
 •  Zasady wyróżniania typów i rodzajów niepewności pomiaru: niepewność typu A i typu B; niepewność standardowa, względna, całkowita i rozszerzona
 • Pozyskiwanie danych do szacowania niepewności
 • Tworzenie budżetu niepewności
 • Sposoby na zmniejszanie niepewności między innymi poprzez właściwy dobór wyposażenia, odczynników, wzorców
 • Szacowanie niepewności na przykładach metod stosowanych w laboratorium


Forma szkolenia:

Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, dyskusja, wykład

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 25.05.2018
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9:00,  25.05.2018 (piątek)
Zakończenie szkolenia: godz. 16:00, 25.05.2018 (piątek)
Czas trwania szkolenia: 7 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 550 zł + 23% VAT

Cena zawiera: 


Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Szkolenie poprowadzi: dr Sławomir Piliszek, certyfikowany przez PCBC S.A. auditor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratorium, praktyk posiadający duża wiedzę i doświadczenie z zakresu nadzoru nad wyposażeniem. Koordynator/Kierownik Techniczny akredytowanego przez PCA organizatora Badań Biegłości (PT 006).

 

Zgłoszenie na szkolenie:
Zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu prosimy dokonywać e-mailem: szkolenia@isotop.pl, faxem: 58 741 84 97

Firma Doradcza ISOTOP s.c. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Numer ewidencyjny rejestru: 2.22/00158/2011.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?

W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) - można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:

Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

POWRÓT