Szacowanie niepewności w badaniach środowiska pracy – hałas, oświetlenie, pyły

Miejsce i termin szkolenia:

Szkolenie on-line
Szkolenie realizowane w formie webinarium, dedykowane dla osób, które chcą odbyć pełnowartościowe szkolenie w czasie rzeczywistym

Wymagania sprzętowe:

Aby móc uczestniczyć w szkoleniu wymagany jest dostęp do komputera, który wyposażony jest w mikrofon, głośniki (lub słuchawki z mikrofonem) i dostęp do Internetu (najnowsza przeglądarka Mozilla Firefox lub Google Chrome). Jeżeli masz wątpliwości, czy będziesz mógł uczestniczyć w takim szkoleniu skontaktuj się z nami – sprawdzimy, pomożemy (telefon: 58 380 36 94).

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do pracowników laboratoriów badawczych środowiska pracy, zajmujących się oceną niepewności metod badawczych

Osiągane korzyści:

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu oceny niepewności w odniesieniu do obecnie obowiązujących wytycznych. Szkolenie to jest także dobrym miejscem na uzupełnienie oraz utrwalenie sposobów oceny niepewności pomiarów oraz metod  stosowanych w laboratorium badawczym na przykładzie pomiarów hałasu, oświetlenia elektrycznego, pobierania oraz oznaczenia stężenia pyłów (aerozoli) w środowisku pracy

Program szkolenia:

  • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie oceny niepewności
  • Wytyczne European co-operation for Accreditation (EA) dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych, przewodnika GUM oraz innych dokumentów związanych
  • Zasady wyróżniania typów i rodzajów niepewności pomiaru: niepewność typu A i typu B; niepewność standardowa, względna, całkowita i rozszerzona
  • Pozyskiwanie danych do oceny niepewności

o weryfikacja/walidacja metody w laboratorium
o wykonywania analiz laboratoryjnych
o literatura, normy, świadectwa, certyfikaty
o wewnętrzne potwierdzenie ważności wyników
o porównania międzylaboratoryjne/badania biegłości

  • Tworzenie budżetu niepewności

o schematy postępowania
o równania modelowe
o diagramy przyczynowo-skutkowe

  • Ocena niepewności na przykładach metod stosowanych w laboratorium (pomiary hałasu, pomiary oświetlenia elektrycznego, pobieranie oraz oznaczenie stężenia pyłów (aerozoli) w środowisku pracy)

Forma szkolenia:

Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, praktyczne ćwiczenia uczestników z szacowania niepewności, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne

Rozpoczęcie szkolenia: godz. 09:00
Zakończenie szkolenia: godz. 14:00
Czas trwania szkolenia: 5 godzin

Cena szkolenia:

Cena za szkolenie wynosi 500 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Informacje dodatkowe:

Uczestnicy szkolenia proszeni są o posiadanie aktualnych świadectw wzorcowania wyposażenia, dane techniczne wyposażenia, które wykorzystywane jest w badaniach hałasu, oświetlenia, pobierania pyłów (aerozoli) – np. miernik hałasu, kalibrator akustyczny, luksomierz, kalibrator fotometryczny, waga, aspirator, wzorce masy, termohigrobarometr

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w trzech formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. Prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www

POWRÓT