Wymagania nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Miejsce i termin szkolenia:

Wkrótce

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów badawczych chcących zapoznać się ze zmianami znajdującymi się w normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu tego, jakie zmiany zostały zawarte w nowej normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dla laboratoriów badawczych.

Program szkolenia:

 • Terminy i definicje
 • Wymagania ogólne: bezstronność i poufność
 • Wymagania dotyczące struktury
 • Wymagania dotyczące zasobów
 • Wymagania dotyczące procesu
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania
 • Opcja A
 • Opcja B
 • Dokumentacja systemu zarządzania (Opcja A)
 • Nadzór nad dokumentami systemu zarządzania (Opcja A)
 • Nadzór nad zapisami (Opcja A)
 • Działania odnoszące się do ryzyk i szans (Opcja A)
 • Doskonalenie (Opcja A)
 • Działania korygujące (Opcja A)
 • Audity wewnętrzne (Opcja A)
 • Przeglądy zarządzania (Opcja A)

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne
Termin szkolenia:
Wkrótce
Rozpoczęcie szkolenia:
godz. 9:00
Zakończenie szkolenia:
godz. 15:00
Czas trwania szkolenia:
 6 godzin

Cena szkolenia: 550zł netto

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Trener:
dr Sławomir Piliszek – certyfikowany przez PCBC S.A. Auditor Systemu Zarządzania w Laboratorium. Auditor posiadający ponad 15-letnie praktyczne doświadczenie dotyczące auditowania laboratoriów badawczych na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

 

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) - można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) – można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:
bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

 

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. Prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

POWRÓT