Zapewnienie jakości pobierania próbek wód i ścieków

Miejsce i termin szkolenia:
Gdańsk, 16 kwietnia 2018

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów badawczych wykonujących pobory wód i ścieków, a także zainteresowanych.

Program szkolenia:

  • Normy dotyczące pobierania próbek – PN-EN ISO 5667-6:2016, PN-ISO 5667-11:2017E, 5667-14:2016-11
  • Wody powierzchniowe – rodzaje próbek i techniki stosowane podczas ich pobierania
  • Wody podziemne – rodzaje próbek i techniki stosowane podczas ich pobierania
  • Pobór, transport i przechowywanie – etapy postępowania z próbką i ich znaczenie w procesie pomiarowym
  • Narzędzia statystyczne i informatyczne w walidacji metod pobierania próbek
  • Szacowanie niepewności pobierania próbek – sposób doświadczalny czy sposób modelowy
  • Sposoby identyfikacji źródeł błędu i zmienności podczas pobierania próbek na podstawie normy PN-ISO 5667-14:2004
  • Pobór prób powtarzanych, terenowe próby ślepe, terenowe próby z dodatkiem analitu – wybór techniki w zależności od rodzaju próbki i sposobu pobierania
  • Szacowanie niepewności pobierania próbek na podstawie danych z okresowej kontroli jakości
  • Dyskusja

Forma szkolenia:
Szkolenie połączone z warsztatami

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 16.04.2018

Rozpoczęcie szkolenia: godz. 8:00, 16.04.2018 (poniedziałek)

Zakończenie szkolenia: godz. 15:00, 16.04.2018 (poniedziałek)

Czas trwania szkolenia: 7 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 550 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Informacje dodatkowe:
Osoby zainteresowane mogą skorzystać z Badań Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia gazów w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów.

Zgłoszenie na szkolenie:
Zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu prosimy dokonywać e-mailem: szkolenia@isotop.pl, faxem: 58 741 84 97

Firma Doradcza ISOTOP s.c. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Numer ewidencyjny rejestru: 2.22/00158/2011.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?

W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:

Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

 

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

 

POWRÓT