Zarządzanie ryzykiem w laboratorium zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Miejsce i termin szkolenia:

Wkrótce

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów badawczych chcących zapoznać się ze zmianami znajdującymi się w normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Program szkolenia:

  • terminy i definicje związane z zarządzaniem ryzykiem
  • cele zarządzania ryzykiem
  • narzędzia i techniki służące ocenie ryzyka
  • warsztaty praktyczne

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: Wkrótce

Rozpoczęcie szkolenia: godz. 8:30

Zakończenie szkolenia: godz. 15:30

Czas trwania szkolenia: 7 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 550 zł netto.

Cena zawiera:
Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Informacje dodatkowe:
Osoby zainteresowane mogą w promocyjnej cenie zakupić opracowanie dotyczące ryzyk i szans.

Zgłoszenie na szkolenie:
Zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu prosimy dokonywać e-mailem: szkolenia@isotop.pl, faxem: 58 741 84 97

Firma Doradcza ISOTOP s.c. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Numer ewidencyjny rejestru: 2.22/00158/2011.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?

W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:

Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

 

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.