Audity REACH

Prowadzimy audity REACH dla firm związanych z obrotem chemikaliami w zakresie spełniania obowiązków nałożonych rozporządzeniem REACH, CLP a także krajowych przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin.

Oceniamy między innymi karty charakterystyki, stosowaną klasyfikację i oznakowanie chemikaliów.

Audity REACH dotyczą firm z wszystkich branż:
- branża meblowa
- branża stoczniowa
- branża motoryzacyjna
- branża odzieżowa
- produkty chemii gospodarczej
- produkty kosmetyczne
- artykuły biurowe
- i wiele innych

Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do potencjalnych obowiązków zapraszamy do niezobowiązującego kontaktu.
 

Audity prowadzone są przez wykwalifikowanych auditorów posiadających bogate doświadczenie, umiejętności oraz odpowiednie wykształcenie. Na życzenie przesyłamy CV.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy