Kontakt

Dane kontaktowe można wykorzystywać tylko i wyłącznie w celu kontaktu z naszą firmą.
Nie wyrażamy zgody na inne wykorzystanie poniższych danych bez naszej pisemnej zgody. W szczególności polegających na ich umieszczaniu w bazach danych i publikowaniu

Firma Doradcza ISOTOP s.c.
A. Wilczyńska-Piliszek, S. Piliszek

80-143 Gdańsk, ul. gen. J. Sowińskiego 4/6 (adres do faktur)

Adres biura (adres do korespondencji):
80-143 Gdańsk, ul. gen. J. Sowińskiego 12/6

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek (08:00 – 16:00)

NIP: PL5833132656
REGON: 221240411
D-U-N-S®: 422330139
Nr rachunku: 23 1140 2004 0000 3302 4922 8401 – mBank S.A.

(Swift: BREXPLPWMBK)

Numer ewidencyjny rejestru instytucji szkoleniowych: 2.22/00158/2011

tel.: 58 380 36 94

fax: 58 741 84 97

Dział Bezpieczeństwa Chemicznego

tel. kom.: 881 533 770 (karty charakterystyki, audity REACH i CLP, oznakowanie chemikaliów, produkty biobójcze)

e-mail: reach@isotop.pl

 

Dział Badań Biegłości i Szkoleń

tel. kom.: 791 327 676 (oferty dla laboratoriów na badania biegłości, szkolenia, audity, doradztwo w zakresie walidacji metod)

e-mail: info@isotop.pl

 

Laboratorium Badawcze

tel. kom.: 690 006 180 (badania środowiska pracy)

e-mail: instytut@isotop.pl

tel. kom.: 669 443 677 (badania środowiska pracy)

e-mail: i.khazin@isotop.pl