Sprawdzanie termometrów i termohigrometrów

Oferujemy usługę sprawdzania termometrów i termohigrometrów.

Usługa ta skierowana jest w szczególności do laboratoriów, które dokonały przy zakupie wyposażenia jego wzorcowania i później chciałyby odstąpić od ponownych wzorcowań na rzecz profesjonalnie wykonanych sprawdzeń.

Wyposażenie sprawdzamy w komorze klimatycznej PO-16.

Przed wysłaniem termometru/termohigrometru do sprawdzenia zaleca się ustalenie kryteriów poprawności pracy. W zależności od typu termometru/termohigrometru oraz jego zastosowania pomagamy w ustaleniu właściwych kryteriów poprawności pracy.

Po wykonanym sprawdzeniu wystawiamy świadectwo sprawdzenia zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Świadectwo sprawdzenia zawiera co najmniej:

- odwołanie do wyposażenia będącego odniesieniem;

- wyniki sprawdzenia wraz z właściwymi jednostkami;

- kryteria oceny w odniesieniu do sprawdzanych parametrów;

- podsumowanie dotyczące spełnienia / nie spełnienia założonych kryteriów.

Sprawdzenie wykonywane jest wyłącznie wyposażeniem, dla którego została zapewniona spójność pomiarowa.

Do pobrania:

Formularz zlecenia sprawdzenia termohigrometrów/termometrów