Opracowanie z zakresu ryzyk i szans

Mamy przyjemność przedstawić opracowanie z zakresu postępowania z ryzykami oraz szansami. Opracowanie pod tytułem „Zarządzanie ryzykiem i szansami w działalności laboratoriów” zawiera szczegółowy opis wymagań wynikających z normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie ryzyk oraz szans. Dodatkowo opracowanie zawiera wytyczne co do tego, jakie można wykorzystać narzędzia w procesie zarządzania ryzykiem, podejście do zarządzania procesowego, cele zarządzania ryzykiem, szanse w tym także terminy i definicje związane z zarządzaniem ryzykiem. Do każdego opracowania laboratorium otrzyma gotowy formularz zawierający przykładowe ryzyka i szanse, który może wykorzystać w swojej działalności.

Opracowanie przeznaczone jest dla:
- kierowników laboratoriów
- kierowników ds. jakości
- pełnomocników systemów zarządzania
- kadry zarządzającej w laboratorium
- auditorów oceniających laboratoria
- osób zainteresowanych tematem

Opracowanie przygotowane zostało w formacie zeszytowym i zawiera około 40 stron. Formularz do zarządzania ryzykami i szansami został szczegółowo opisany w opracowaniu oraz zostanie przekazany drogą elektroniczną na adres mailowy zamawiającego.

Wszystkie zainteresowane osoby, które w swoich zasobach chciałyby mieć tego typu opracowanie bardzo prosimy o wysłanie do nas formularza zamówienia.

Wypełniony formularz zamówienia można wysłać do nas pocztą tradycyjną, e-mailem (szkolenia@isotop.pl) lub faxem (58 741 84 97). Wysłanie zamówienia e-mailem lub faxem zdecydowanie skraca okres realizacji zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia realizujemy je maksymalnie w ciągu 48 godzin (po 20 maja 2019 roku).

Pełny spis treści został udostępniony poniżej.


Wszystkie laboratoria, które złożą zamówienie na opracowanie do końca maja 2019 roku otrzymają rabat. Koszt opracowania w okresie promocyjnym wyniesienie 120 złotych netto (+5% VAT).

Standardowy koszt zakupu opracowania (poza promocją) wraz z przesyłką kurierską wynosi: 150 złotych netto (+5% VAT)

SPIS TREŚCI

FORMULARZ ZAMÓWIENIA