Karty Charakterystyki

Karta charakterystyki (ang. safety data sheet – SDS) jest powszechnie przyjętym i skutecznym sposobem dostarczania informacji odbiorcom substancji i mieszanin chemicznych w UE. Składa się z 16 sekcji, a jej format został uzgodniony na forum międzynarodowym.

Karty charakterystyki zapewniają użytkownikom substancji chemicznych i ich mieszanin dostęp do niezbędnych informacji, pomagając im w ten sposób chronić zdrowie ludzkie i środowisko.

Kartę charakterystyki należy dostarczyć w języku urzędowym państwa członkowskiego, na terytorium których substancja lub mieszanina została wprowadzona do obrotu. Wymagany wzór i treść kart charakterystyki w państwach członkowskich UE, w których obowiązuje bezpośrednio rozporządzenie REACH (oraz w innych krajach, które ratyfikowały to rozporządzenie), określono w rozporządzeniu Komisji Europejskiej.

Istotnym jest to, że kartę charakterystyki powinna przygotować osoba kompetentna, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę jej użytkowników, w stopniu w jakim są one znane.

Posiadamy zespół doświadczonych i kompetentnych osób z wykształceniem kierunkowym (chemia, ekotoksykologia) oraz wiedzą chemiczną. Uczestniczymy w szkoleniach, które pozwalają nam na pogłębianiu naszej wiedzy, aby móc Państwu stale i profesjonalnie służyć pomocą.

Zaufało Nam blisko 200 firm, wykonaliśmy prawie 20000 kart charakterystyki oraz ponad 10000 etykiet. Wykonujemy karty charakterystyki w 30 językach, posiadamy liczne referencje od Firm z którymi współpracujemy.

Zachęcamy do zapisania się do newsletteru, by być na bieżąco ze zmianami wynikających z przepisów prawa.