Audity wewnętrzne

Prowadzimy audity oceniające zgodność funkcjonowania Państwa laboratorium z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymaganiami określonymi przez Polityki Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Nasi auditorzy posiadają bardzo wysokie kompetencje, wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w auditowaniu.

Specjalizujemy się w auditach laboratoriów sensorycznych, środowiska pracy, mikrobiologicznych oraz badających wody i ścieki.

Prowadzimy następujące rodzaje auditów:

- audity zerowe, oceniające stopień wdrożenia systemu zarządzania w laboratorium

- audity całego lub części systemu zarządzania przed oceną PCA oceniające zgodność postępowania z wymaganiami

- audity całego lub części funkcjonującego systemu zarządzania w akredytowanych już laboratoriach

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy