Nasze dotychczasowe publikacje

Puzyn T., Falandysz J., Rostkowski P., Piliszek S., Wilczyńska A.J.: Computational estimation of logarithm of octanol/air partition coefficients and subcooled vapour pressures for each of 75 chloronaphthalene congeners. 24th International Symposium on Halogenated Environmental Organic Pollutants & POPs. Berlin, September 6-10, 2004. Organohalogen Compounds, 2004, 66, 2379-2385.

Falandysz J., Wilczyńska A.J., Piliszek S., Puzyn T.: Trans-polychlorinated azobenzenes (PCABs) new possibly „dioxin-like” environmental pollutants. multidimentional analysis of the structural feature space of congener set. 24th International Symposium on Halogenated Environmental Organic Pollutants & POPs. Berlin, September 6-10, 2004. Organohalogen Compounds, 2004, 66, 2426-2432.

Puzyn T., Falandysz J., Wilczyńska-Piliszek A.J., Piliszek S.: Water solubilities and subcooled vapor pressures for chloronaphthalene congeners determined by neural network (NN) computational technique. 25th International Symposium on Halogenated Environmental Organic Pollutants and POPs /Dioxin 2005/20th International Symposium on Polycyclic Aromatic Compounds/ISPAC 20. Organohalogen Compounds, 2005, 67, 685-687. CD-ROM Proceedings of Dioxin 2005 and ISPAC-20; ISBN 0-9738972-0-1.

Piliszek S., Falandysz J., Wilczyńska-Piliszek A.J.: Trans-polichlorowane azoksybenzeny. Analiza wewnętrzna zbioru kongenerów. VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Analityka w rozwoju cywilizacji”. Toruń 3-7. VII. 2005. Abstrakty, P-18; I-BP, 114.

Wilczyńska-Piliszek A.J., Falandysz J., Piliszek S.: Trans-polichlorowane azobenzeny związki zanieczyszczające środowiska naturalne. Analiza struktury wewnętrznej zbioru kongenerów. VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Analityka w rozwoju cywilizacji”. Toruń 3-7. VII. 2005. Abstrakty, P-56; II-M, 219.

Piliszek S.: Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Wody, 2006.

Wilczyńska-Piliszek A.J., Piliszek S., Puzyn T., Falandysz J.: Selection of representative congener for polychlorinated trans-azobenzenes (PCt-ABs) based on comprehensive thermodynamical and qantum-chemical characterization. Journal of Environmental Science and Health, Part B – Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Waste, 2006, 41B (7) 1131-1142.

Piliszek S., Wilczyńska-Piliszek A.J., Puzyn T., Falandysz J.: Thermodynamical and quantum-chemical characterization and chemometrical selection of representative congeners of trans-chloroazoxybenzene. Journal of Environmental Science and Health, Part A – Toxic / Hazardous Substances and Environmental Engineering, 2007, 42A (2) 135-142.

Berdys K., Piliszek S.: Raport – I Porównania Międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy we wnętrzach. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Powietrza, kwiecień 2008.

Piliszek S.: Raport – Porównanie Międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania zapachu w wodach. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Wody, czerwiec 2008.

Wilczyńska-Piliszek A.J., Piliszek S., Falandysz J.: Prediction of log KOA partition coefficients for t-PCABs by neural network. 29th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (Dioxin 2009), Beijing, China, August 23-28, 2009. Organohalogen Compounds, 2009, 71, 2083-2086.

Piliszek S., Wilczyńska-Piliszek A.J., Falandysz J.: Logarithms of subcooled vapor pressures for 399 chloroazoxybenzene congeners determined by the RM1 semi-empirical method and neural network. 29th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (Dioxin 2009), Beijing, China, August 23-28, 2009. Organohalogen Compounds, 2009, 71, 2810-2814.

Wilczyńska-Piliszek A.J., Piliszek S., Taniyasu S., Falandysz J.: Prediction of subcooled vapor pressures and logarithm of n-octanol/air partition coefficient values for t-PCABs. 29th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (Dioxin 2009), Beijing, China, August 23-28, 2009. Organohalogen Compounds, 2009, 71, 3146-3149.

Berdys K., Piliszek S.: Raport – II Porównania Międzylaboratoryjne pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Powietrza, wrzesień 2009.

Piliszek S.: Porównanie międzylaboratoryjne oznaczania fluorków, mętności oraz indeksu nadmanganianowego w wodzie. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Wody, styczeń 2010.

Piliszek S., Berdys K., Musiał M. Raport – I Porównania Międzylaboratoryjne pomiarów pyłu całkowitego na stanowiskach pracy. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Powietrza, marzec 2010.

Berdys K., Piliszek S. et al. Raport – II Porównania Międzylaboratoryjne pomiarów pyłu całkowitego i respirabilnego na stanowiskach pracy. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Powietrza, lipiec, 2010.

Berdys K., Piliszek S. et al. Raport – I Porównania Międzylaboratoryjne pomiarów hałasu ustalonego i hałasu cyklicznie zmiennego na stanowiskach pracy. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, Laboratorium Badań Fizykochemicznych Powietrza, październik, 2010.

Piliszek S., Wilczyńska-Piliszek A.J., Falandysz, J. N-octanol-water partition coefficients (log KOW) of 399 congeners of polychlorinated azoxybenzenes (PCAOBs) determined by QSPR and ANN based approach. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 2011, 46, 1748-1762.

Wilczyńska-Piliszek A.J., Piliszek S. REACH w laboratoriach. Laboratorium Przegląd Ogólnopolski, 7-8/2011, 18-19, ISBN: 1643-7381.

Wilczyńska-Piliszek A.J., Piliszek S. REACH – obowiązki które mogą nas dotyczyć. Czasopismo Laborant, 3/2011.

Wilczyńska-Piliszek A.J., Piliszek S., Falandysz, J. Use of quantitative-structure property relationship (QSPR) and artificial neural network (ANN) based approaches for estimating the octanol-water partition coefficients of the 209 chlorinated trans-azobenzene congeners. Journal of Environmental Science and Health, Part B, 2012, 47(2), 111-128.

Wilczyńska-Piliszek A.J., Piliszek S., Falandysz, J. QSAR and ANN for the estimation of water solubility of 209 polychlorinated trans-azobenzenes. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 2012, 47(2), 155-166.

Piliszek S., Wilczyńska-Piliszek A.J., Falandysz, J. The aqueous solubility of some herbicidal by-side toxic impurities: Predicted data of the 399 chlorinated trans-azoxybenzene congeners. Journal of Environmental Science and Health, Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 2012, 47(4), 275-287.

Wilczyńska-Piliszek A.J., Piliszek S., Falandysz, J. Estimation of KOA values of 209 polychlorinated trans-azobenzenes by PM6 and DFT methods. Journal of Environmental Science and Health, Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 2012, 47(6), 562-570.

Wilczyńska-Piliszek A.J., Piliszek S., Falandysz, J. QSPR models for prediction of the soil sorption coefficient (log KOC) values of 209 polychlorinated trans-azobenzenes (PCt-ABs), Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 2012, 47(3), 441-449.

Wilczyńska-Piliszek A.J., Piliszek S., Falandysz, J. QSPR for prediction of subcooled vapor pressures (log PL) of polychlorinated trans-azobenzenes, Journal of Environmental Science and Health, Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes, 2012, 47(7), 660-669.

Wilczyńska-Piliszek A.J., Piliszek S. Zapewnienie nadzoru nad wyposażeniem poprzez system sprawdzeń spektrofotometrów filtrami stałymi. Czasopismo Laborant, 5/2013.