Sprawdzanie aspiratorów

Pragniemy zaoferować Państwu specjalną, unikatową w skali kraju, ofertę sprawdzania poprawności pracy aspiratorów z jednoczesnym sprawdzeniem działania głowic/cyklonów do pobierania próbek.

Jest to zdecydowanie lepsza forma od obecnie oferowanych na rynku metod sprawdzania Państwa wyposażenia, ponieważ sprawdzany jest w tym samym czasie cały zestaw pomiarowy: aspirator oraz głowica/cyklon.

Zasada metody:
Do sprawdzenia zestawu wykorzystujemy komorę pyłową używaną na codzień podczas Badań Biegłości. Zestaw przygotowywany jest tak, jak w przypadku pobierania pyłu w terenie z zastrzeżeniem, że znana jest ilość dozowanego pyłu do komory i wykonywane jest to w ściśle określonych odstępach czasu. Jednocześnie stosowane są 3 zestawy odniesienia. Po wykonaniu pobierania oceniana jest ilość pobranego pyłu metodą wagową.

Podstawowe parametry:
- czas sprawdzania: 2 godziny w komorze pyłowej;
- kryteria poprawności pracy: wynik uzyskany nie powinien różnić się o więcej niż 20 % od zestawów odniesienia (3 zestawy);
- podczas sprawdzania monitorowane są warunki środowiskowe (temperatura powietrza, wilgotność względna, ciśnienie atmosferyczne);
- przepływ spełnia wymagania normy EN 481 (1,9 l/min; 2,0 l/min; 2,2 l/min) lub ustawiany jest według życzenia laboratorium w zakresie od 0,75 l/min do 3 l/min.

Zalety metody:
- jednoczesne sprawdzenie całego zestawu;
- możliwość oceny poprawności frakcjonowania selektora cyklonowego;
- dla parametrów takich jak: natężenie przepływu, masa, czas, temperatura otoczenia, wilgotność względna oraz ciśnienie atmosferyczne zapewniamy spójność pomiarową poprzez wzorcowanie kluczowego wyposażenia w akredytowanych laboratoriach wzorcujących;
- po sprawdzeniu wystawiamy świadectwo sprawdzenia dotyczące poprawności pracy zestawu;
- świadectwo sprawdzenia zawiera wszystkie dane umożliwiające odtworzenie warunków pobierania próbek (spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02).

Informacje dodatkowe:
Przed wysłaniem zestawu prosimy o pełne naładowanie aspiratora. Na zestaw składa się: naładowany aspirator, wąż o długości co najmniej 85 cm, głowica (do wyboru przez laboratorium).
Przed przystąpieniem do sprawdzenia oceniamy czystość głowicy i jeżeli jest to konieczne, wykonujemy jej czyszczenie.
W przypadku niespełnienia kryterium poprawności pracy dokonywana jest ponowna ocena pracy zestawu (wliczona w cenę), celem uniknięcia błędów przypadkowych. Standardowo stosujemy kryterium poprawności pracy na poziomie 20 %, jednak w przypadku innych ustaleń z laboratorium przyjmujemy odmienne kryteria.
Usługa nie obejmuje żadnej ingerencji w aspirator, w szczególności polegającej na jego rozkręceniu, poza ustawieniem przepływu zgodnie z zaleceniami producenta w tym zakresie.

Koszt usługi:
Standardowo koszt wykonania sprawdzenia zestawu wynosi 280 złotych netto.
Dla naszych Klientów korzystających z Badań Biegłości, szkoleń, auditów proponujemy specjalną cenę w wysokości 220 złotych netto za sprawdzenie jednego zestawu.
W przypadku zlecenia sprawdzenia większej ilości aspiratorów proponujemy dodatkowe rabaty.

Co zawiera cena:
- profesjonalne wykonanie sprawdzenia zestawu (typowy czas realizacji wynosi 5 dni roboczych);
- wystawienie świadectwa sprawdzenia;
- transport przesyłką kurierską w obie strony;
- ubezpieczenie przesyłki na kwotę co najmniej 3000 złotych za zestaw.

Wszystkie podane kwoty to ceny netto (+23% VAT), chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

Do pobrania:

Formularz zlecenia sprawdzenia aspiratorów