Dobór ochronników słuchu – szkolenie warsztatowe

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących wykonywać pomiary w zakresie doboru ochronników słuchu zgodnie z obecnie obowiązującymi normami w tym zakresie. Szkolenie jest także dobrym miejscem dla odświeżenia wiedzy dla osób, które już wykonują dobór ochronników słuchu metodą pasm oktawowych oraz metodą HML.

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu właściwego doboru ochronników słuchu metodą pasm oktawowych oraz HML.

Program szkolenia:

  • przygotowanie wyposażenia do pomiarów w zakresie doboru ochronników słuchu metodą pasm oktawowych oraz HML
  • praktyczne aspekty realizacji pomiarów hałasu zgodnie z ISO 9612 z uwzględnieniem doboru ochronników słuchu
  • dobór wybranego ochronnika słuchu dla zmierzonych poziomów ciśnienia akustycznego
  • rozwiązania techniczne w zakresie doboru ochronników słuchu – przegląd
  • dyskusja

Forma szkolenia:
Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, symulacje, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 8:30
Zakończenie szkolenia:
godz. 12:30
Czas trwania szkolenia:
 4 godziny 

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 400 zł netto

Cena zawiera:
Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia w formie bufetu kawowego, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Trener: dr Sławomir Piliszek – Auditor Systemu Zarządzania w Laboratorium. Kierownik Techniczny akredytowanego przez PCA Organizatora Badań Biegłości (PT 006) oraz akredytowanego laboratorium badawczego.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:
Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

POWRÓT